När denna del var klar avrundades Trygghetskamerans dag på sedvanligt manér med en politikerdebatt. Där diskuterade ledamöter från justitieutskottet om huruvida kameraövervakningslagen är bra eller inte och hur den eventuellt kan förbättras. Diskussionen innefattade också representanter från intresseorganisationen Säkerhetsbranschen, tankesmedjan Säkerhets för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och polisen.

Detektor TV Magazine 3 fokuserar på konferensdelen och de anföranden som hölls under dagen. Politikerdebatten presenteras i Detektor TV Magazine 4.