Håkan Johansson, försäljningschef för norra Europa på Axis Communications, säger trots att branschen har arbetat med nätverksprodukter och IoT under lång tid blev många företag tagna på sängen när det gäller cybersäkerhet. Han anser dock att produkterna är säkrare i dag jämfört med för ett par år sedan.

– Men samtidigt utvecklas hoten hela tiden, du måste fortsätta arbeta med det här hela tiden, säger han.

Har spridits till nya marknader
Mobotix VD Thomas Lausten hävdar att cybersäkerhet är en trend som började på vissa marknader men nu har spridit sig även till andra marknader.

– Och därför tror vi att vi kommer att se en mycket starkare trend mot cybersäkerhet även ur en mer vardaglig affärsaspekt. Det kommer att vara lika viktigt som det är att ha en högupplöst kamera i dag, säger han.

Passerkontroll också mer säkert
Pierre-Antoine Larrera de Morel, försäljningschef på Stid Group, betonar att medvetenheten om cybersäkerhet har ökat mycket och inte bara inom videoövervakning utan också för passerkontroll.

– Slutligen har människor insett att korten som vi använder är som en nyckel och att det är kommunikation involverat i processens olika skeden och att alla steg i processen måste säkras, säger han.

Många företag representerade
Följande branschexperter medverkat också i klippet: Shengfu, Director of Marketing and Product planning på Vivotek, Steve Salisbury, Pre-Sales Manager för Dahua i Storbritannien UK, Genetecs grundare och VD Pierre Racz och David Sullivan, President, Vanderbilt.