– Världen är ihopkopplad. Alla enheter är uppkopplade och jag tycker att det är den mest intressanta trenden som vi ser på säkerhetsmarknaden i dag.

Han tror också att smarta byggnader och smarta städer kommer att ta fart framöver.

– Vi har bara sett början av det. Med en sammanlänkad värld och Internet of Things kommer vi att får se mycket mer av det och vi har för avsikt att ligga i framkant, säger han.

Johan Jubbega berättar också att Bosch tittar på nya marknader, inte minst i Afrika och att det är mycket viktigt att erbjuda intelligent videoanalys och datasäkerhet till slutkunderna.

En längre intervju med Johan Jubbega har publicerats i facktidningen Detektor.