Detektor TV har träffat Mats Genberg på Addsecure, Daniel Hjort på Nexus och Björn Callenfors på Axis för att diskutera artikelserien om Internet of Things (IoT) och säkerhetssystem som Detektor har publicerat under våren. De tre artiklarna handlar om larmkommunikation och IoT, passerkontroll, ID-hantering och IoT, samt videoövervakning och IoT.

Daniel Hjort menar att det framför allt är användarna som driver utvecklingen av IoT inom passerkontroll och ID-hantering.

– Det finns enorma möjligheter när det gäller flexibilitet, administration och data, man får en mängd data från små komponenter kontinuerligt. Så det är slutanvändarna som driver i en känsla av att man vill ha kontroll – man vill ha kontroll på data, händelser men också kontroll genom att styra system direkt vid fingret, säger han.

Men förutom stor flexibilitet innebär IoT också en stor sårbarhet. Daniel Hjort menar att många leverantörer har stort fokus på att leverera smidiga, flexibla tjänster men knappt beaktar säkerheten alls.

– Många ser inte hoten förrän de blir utsatta, säger han.

Daniel Hjort har två grundtips för att säkra passerkontroll och ID-hantering:

– Man måste säkerställa att enheterna som ska kopplas upp mot internet är härdade. Det andra är att för att kunna säkra upp en säker kommunikation med en identitet så måste du veta med vem du pratar.