Hur upplevdes eventet? Vilka trender präglade säkerhetsmässan?

Detektor TV Magazine var på plats för att intervjua företrädare för några av de utställande företagen samt arrangören Stockholmsmässan och partnern AR Media International.