SecurityWorldMarket

Media

 
Detektor International

Detektor International

Detektor International är en facktidning för hela världens säkerhetsmarknad. Tyngdpunkten ligger dock på Europa. Detektor International är ett synnerligen bra media att marknadsföra nya och innovativa produkter och tjänster i ett globalt perspektiv.

Detektor International har på några år etablerat sig starkt på världsmarknaden. Tidningen utkommer 2 gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt. Därutöver bevakar Detektor International aktuella säkerhetsmässor från alla världsdelar med reportage, produktnytt och bilder.

Läs mer

 
Detektor Scandinavia

Detektor Scandinavia

Detektor Scandinavia utges i Sverige, Danmark samt Norge och befäster sin ställning som Skandinaviens ledande facktidning inom säkerhetsteknik.

Utkommer 4 gånger per år.

Läs mer

 
SecurityUser.com

SecurityUser.com Sverige

SecurityUser.com är designad för användare av säkerhetsbranschens produkter och tjänster. Nyhetsportalen syftar till att tjäna som informationskanal samt vara ett verktyg och en inspirationskälla för alla som – via smart aktivt säkerhetsarbete – vill trygga arbetsmiljön och därmed öka verksamhetens livskraft.

Läs mer

 
SecurityWorldMarket.com

SecurityWorldMarket.com

SecurityWorldMarket.com har varit en av de viktigaste informationskällorna för säkerhetsbranschen sedan starten 1998 – både ur ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv.

Webbplatsen erbjuder uppdaterade nyheter och ett innehåll som i övrigt speglar vad som händer på marknaden – med fokus på fysisk säkerhet – både vad gäller innovativa lösningar och teknikområdet och inte minst säkerhetsföretagens affärer. Därutöver publiceras marknadsanalyser, intervjuer med tongivande företagsledare samt artikelserier på olika teman rörande teknik- och applikationsområden. Detta gör webbplatsen till ett perfekt verktyg för omvärldsbevakning men också som kanal för företag att nå ut med sina varumärken, produkter och servicekoncept via de olika möjligheter för annonsering som erbjuds.

Den unika online-publikationen finns i sju marknadseditioner - Global, Storbritannien, Mellanöstern, Nordamerika och de tre skandinaviska säkerhetsmarknaderna (Sverige, Danmark och Norge).

Nyckeln till webbplatsens framgång är snabb nyhetsrapportering och fördjupande feature-artiklar om teknikutvecklingen inom exempelvis larm, passerkontroll och videoövervakning. Annat branschspecifikt innehåll kan handla om säkerhetsbranschens affärer eller trender och utveckling som präglar säkerhetsmarknaden generellt. Även nyheter inom IT-säkerhetsområdet erbjuds i den redaktionella menyn.

Securityworldmarket.com har bibehållit marknadsledande position genom åren. Med närmare 430.000 användare från cirka 235 länder på årsbasis är nyhetsportalen en av de starkaste varumärkena digitala fackmedier för annonsörer på den professionella säkerhetsmarknaden.

 
Säkerhet Plus

Säkerhet Plus

Säkerhet Plus är bilaga i Dagens Industri. Tidningen tar upp allt inom säkerhet för företag. Det kan gälla alltifrån bevakning, lås- och passersystem till inbrotts- och brandlarm. Även lösningar inom IT-säkerhet presenteras.

Läs merLeverantörer
Till toppen av sidan