SecurityWorldMarket

2024-04-12

Beyond Security – Del 2 av 5

Så kan IP-säkerhetsteknik bidra till innovation och säkrare arbetsmiljö

Allt fler användningsområden öppnar upp sig för kameror, IP-ljud, termiska sensorer, radar och annan säkerhetsteknik.

Allt fler användningsområden öppnar upp sig för kameror, IP-ljud, termiska sensorer, radar och annan säkerhetsteknik.

Med digitaliseringen, kraften i molnet och förenklad integration med hjälp av öppna plattformar och IoT skapas närmast oändliga möjligheter att med teknik effektivisera drift och förbättra tjänster för olika branscher.

Stefan Holmqvist, som är KAM för Axis i norra Europa, menar att teknikintegration kan påskynda affärsinnovation och även förebygga olyckor på arbetsplatser.

Axis utvecklare arbetar ständigt för att få ut det mesta av kameror, sensorer och ljudutrustning. Då alla Axis-produkter är baserade på en öppen plattform underlättas integration med tredjepartsteknologier. Axis utvecklingsteam är därför en resurs för företag som vill arbeta nära leverantörer för att bättre kunna förstå hur de kan använda tekniken för att effektivisera sin verksamhet. Det kan exempelvis handla om att förbättra utvecklingen av tjänster eller att automatisera äldre processer för att öka produktiviteten.

– Genom att välja en bransch och titta på tillämpningar av integrerad och uppkopplad teknik kan vi se vad som för närvarande är möjligt och hur snabb teknikutveckling kan hjälpa företag att uppnå sina framtida mål, säger Stefan Holmqvist.

Säkrare arbetsplatser

Tekniklösningar kan också medverka till att industrin på ett rationellt sätt kan säkerställa att lagstadgade skyddsföreskrifter på arbetsplatser efterlevs. Ett exempel är byggindustrin. Där är hjälmen en viktig del av den personlig skyddsutrustningen (PPE). Det är förståeligt, då huvudskador utgör cirka 20 procent av skadorna totalt. I USA beräknas att över 80 procent av dödliga huvudskador drabbar personer som inte burit huvudskydd vid olyckstillbudet.

– Platschefer är under press att hålla utkik efter dem som struntar i föreskrifterna, vilket inte är en lätt uppgift i en distraherande miljö med konstant buller, fordon, material och människor i rörelse, säger han.

Att strunta i att bära hjälm, där sådan är föreskriven, ökar inte bara risken för skador orsakade av fallande föremål eller halkningsolyckor, det kan också kosta företagen betydande summor i ersättningsutbetalningar och förlorad arbetstid.

– Av dessa skäl vänder sig byggföretagen till AI-drivna lösningar som kan hjälpa dem att skärpa och upprätthålla hälso- och säkerhetsprotokoll, konstaterar Stefan Holmqvist.

Säkrar arbetsmiljön

Med analysbestyckade kamerasensorer kan systemet reagera om byggarbetare utan hjälm går in på en farlig plats. Dessutom kan personräkningsanalyser registrera de närvarande byggarbetarna och fastställa antalet, samt reagera om det finns några personer som inte bär lämpligt skydd. Med ett röstmeddelande via en IP-högtalare kan berörda personer uppmanas att följa skyddsföreskrifterna. Vidare kan systemet skicka varningar till ledningen om bristande efterlevnad av skyddsföreskrifterna.

Kamerorna ”utbildas”

Kameror med inbyggd objektanalysfunktion kan tränas på data som innefattar affärsrelevanta scenarier. Information från en given scen kan jämföras med inlärda regler.

– En kamera som upptäcker ett inkommande objekt i det övervakade området kan verifiera att det är ett objekt och dessutom avgöra om det är en person eller ett fordon genom att jämföra scenen mot tusentals lagrade bilder. Ju mer data som är tillgänglig desto smartare blir analysen, förklarar Stefan Holmqvist.

Avancerade lösningar

Stefan Holmqvist är Key Account Manager, för Axis i norra Europa.
Stefan Holmqvist är Key Account Manager, för Axis i norra Europa.

Analysen kan också göras mer komplex för att säkerställa att alla anställda har rätt skydd. Allt som krävs är data. Exempelvis kan datauppsättningar om vilka hjälmar som anställda ska bära. Detta för att skilja mellan hjälmar avsedda för markarbete, som ska överensstämma med förordningen EN397, eller hjälmar för att arbeta på höjden, som ska uppfylla EN12492 för ytterligare skydd.

– Övervakningskameror kan använda AI-algoritmer för att lära sig hur en lämplig hjälm ser ut. Den som inte bär en hjälm som är avpassad för den zon de arbetar i identifieras därför snabbt så att korrigering av skyddsutrustningen kan ske, säger Stefan Holmqvist.

RFID-system i hjälmen

Stefan Holmqvist framhåller att man också kan låta montera ett RFID-system i varje hjälm, för att kunna öppna upp för mer avancerad AI och fler analysfunktioner.

– Med en liten radiotransponder, en radiomottagare och sändare, kan digitala data överföras till en läsare. Data kan handla om hjälmtillverkarens namn, ID-märkning och dess europeiska standardnummer, säger han.

– Utifrån information om hjälmens status och dess ålder kan dess lämplighet för fortsatt användning fastställas, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen

Ytterligare en åtgärd för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av lagar och föreskrifter är att skicka visuell bekräftelse från kameran till en skärm med en digital textöverlagring som ger relevant information från RFID-systemet.

– Detta ger en komplett bild för en operatör som kan se all viktig information i ett ögonkast med stöd av högkvalitativ video, tillägger Stefan Holmqvist.

Transformerar industrin

Stefan Holmqvist ser i tekniken stora möjligheter och en spännande framtid som öppnar upp för allt fler användningsområden för övervakningskameror, passerkontroll, IP-ljud, värmekameror, radar och andra sensorer.

–Tekniken kommer att transformera industrin och de komplexa manuella processer vi fortfarande ser omkring oss. Vi ser en viktig uppgift i att, tillsammans med våra partners, fortsätta hjälpa industrin till att leva upp till ständigt nya krav och mål så att de genom förnyelse kan vara innovativa i en smartare och alltmer automatiserad samt uppkopplad värld.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan