SecurityWorldMarket

2024-04-23

#Trygghetnu presenterar exempel på integritetsvänlig teknik

Talare och paneldeltagare på #Trygghetnu 2024: Mikael Priks, Jenny Bård, Måns Lysén, Johan Elliott, Kenneth Nyström, Thomas Fernström, Gustav Norvik, Kristina Madolova, Sarandis Kalogeropoulos, Nina Jelver, Stefan Singman och Rikard Josefson.

På #Trygghetnu den 25 april ska integritetsvänlig brottsbekämpande teknik demonstreras av säkerhetsbranschens teknikleverantörer.  Det sker efter representanter från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gett sin på integritetsvänlig säkerhetsteknik. Därefter följer en diskussion med branschen och IMY i panelen.

Mycket av innehållet på årets upplaga av #Trygghetnu kretsar kring säkerhetsteknik och hur den ska vara beskaffad för att betraktas som integritetsvänlig.

Det börjar med att Jenny Bård, enhetschef på IMY och Måns Lysén, jurist på samma myndighet, förklarar vad integritetsvänlig teknik är i en juridisk kontext. Vad krävs för att säkerhetsteknik ska leva upp till den lagstiftning som ska skydda människors integritet? I programpunkten inbegrips också en redogörelse för ett IMY-projekt med rubriken ”Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik”.

Anonymiserade kamerabilder och radar

Därefter följer ett branschperspektiv, det vill säga en presentation av exempel på integritetsvänliga tekniklösningar från olika leverantörer säkerhetssystem. Det kan handla om hur bilder från säkerhetskameror kan anonymiseras, vilket Johan Elliot från Bosch Security ska tala om. På vilket sätt som radardetektering kan användas integritetssäkert ska Kenneth Nyström från perimetersäkerhetsföretaget Securify berätta om.

Lidarteknik och radar för detektering

Thomas Fernström från Exertis ska och sin sida redogöra för hur lidarteknik kan användas brottsbekämpande utan risk för integritetsintrång. På samma sätt ska Kristina Madolova från Axis Communications redogöra för hur värmekameror kan användas för integritetssäker detektering.

Integritetssäker bildlagring

Hur bilder från kameror lagras är förstås en grundläggande aspekt för att kamerabevakning ska kunna betraktas som integritetssäker. Det kommer Gustav Norvik, produktchef på Securitas Technology, berätta om. Han kommer också få frågor om hur kundernas intresse och framför allt kunskap när det gäller frågor som rör skyddet av den personliga integriteten och lagstiftningen som ska säkerställa att integitetsskyddet vidmakthålls.

Ansiktsigenkänning

Biometrisk passerkontroll, exempelvis baserad på ansiktsigenkänning, och huruvida den kan vara integritetssäker, är förstås en het fråga. Därför är Sarandis Kalogeropoulos från Precise Biometric på plats. Ansiktsigenkänning – med användarens samtycke som villkor för användning – är en infallsvinkel på biometrisk passerkontroll, men också teknik för igenkänning av handflata och fingeravtryck, kommer att tas upp.

Nationalekonom och polischef om kameor

Utöver blocket som handlar om integritetssäker teknik innefattar årets #Trygghetnu innefattar flera andra spännande programpunkter. Mikael Priks, professor i nationalekonomi, ska tala om vilka brottspreventiva effekter polisinsatser och kamerabevakning har.

Kamerabevakning ska också Stefan Singman tala om. Som poliskommissarie och chef för Stockholmspolisens kamerabevakning, ska han framför allt berätta om teknikbehovet och syftena med polisens utökade kamerabevakning.

Om handelns utsatthet

Svensk Handels säkerhetschef Nina Jelver ska berätta om handelns utsatthet när det gäller hot och våld. Hon kommer redogöra för vad hon tycker behöver göras för att förbättra situationen. Hon ska också berätta om vilken effekt tillträdesförbudet som infördes 2021 har haft?

Om kontroll av droganvändning på jobbet

Sista programpunkten handlar om att kontrollera droganvändning på arbetsplatsen och baseras på en intervju som moderator Markus Lahtinen gör med Avanzas tidigare VD Rikard Josefson, som 2021 lät hundar söka igenom företagets kontor efter narkotika. Han ska berätta om vad som motiverade hans åtgärder och vilka reaktionerna som åtgärden resulterade i. Ytterst handlar programpunkten om arbetet med trygghet på arbetsplatsen och hur omfattande kontroller som medarbetare och anställda ska acceptera.

FOTNOT:För mer programinfo och deltagaranmälan till #Trygghetnu – klicka här.Leverantörer
Till toppen av sidan