SecurityWorldMarket
Annons

Gallagher listar 2024 års stora säkerhetstrender

I rapporten framgår att systemintegrationer är den viktigaste funktionen när det gäller säkerhetssystem, bland kunder som identifierar övervakning som deras högsta integrationsprioritet.

I december 2023 släppte Gallagher Security sin första rapport om trender i säkerhetsindustrin. Den understryker vikten av att hålla sig uppdaterad om säkerhetstrender och att ha tillgång till den senaste tillgängliga tekniken för att förhindra säkerhetsintrång.

I den här artikeln redovisas några av de största säkerhetstekniska trenderna.

Det senaste året har säkerhetsbranschen mött flera pandemi-relaterade utmaningar, så som komponentbrist, förändrade arbetssätt, en global finansiell osäkerhet i kombination med hotet från ständiga cyberattacker.

Att förstå de senaste säkerhetstrenderna ger en möjlighet att utvärdera aktuella säkerhetsåtgärder och avgöra om de fortfarande är effektiva eller behöver uppgraderas. Här följer de fem främsta säkerhetstrenderna för 2024, enligt Gallagher Security’s trendrapport.

1. Bemanning, utbildning och tillväxt

Experter identifierar rekrytering och retention som stora smärtpunkter i branschen. Här inbegrips brist på kompetent teknisk personal som en särskild utmaning. Därför förväntas 2024 kommer att se prioritering av kontinuerligt lärande, skapa en kultur som värdesätter tillväxt och lojalitet, vilket leder till förbättrad behållning av anställda och organisatoriskt välstånd.

Viktiga trender inom säkerhet kommer också att involvera expansion inom områden som system, anläggningar, produktion och personal. För kunderna kommer nyckelinvesteringar att fokuseras på uppgraderingar och integrationer med videoövervakning, biometrisk passerkontroll och mobila idbärare.

När det gäller installationsföretagen är trenden att utöka kundbasen och kommersiella närvaro, både vad gäller tjänster, vertikaler och geografiska regioner. Investeringar i utbildning och kompetensutveckling blir allt viktigare för att ge kunderna uppdaterade, integrationer och kapacitetshöjningar.

Investeringar i utbildning och kompetensutveckling blir allt viktigare för att ge kunderna uppdaterade, integrationer och kapacitetshöjningar.
Investeringar i utbildning och kompetensutveckling blir allt viktigare för att ge kunderna uppdaterade, integrationer och kapacitetshöjningar.

2. Acceleration av systemintegrationer

En annan viktig trend under 2024 handlar om integration av säkerhetssystem med andra affärs- och platshanteringslösningar. Tidigare fungerade säkerhetssystemen ofta i silos, vilket gjorde det svårt att upptäcka och reagera på hot i realtid. Men med framväxten av integrerade säkerhetsplattformar kan företag nu sammanföra sin säkerhet och affärsverksamhet i ett enda effektivt system.

I rapporten framgår att systemintegrationer är den viktigaste funktionen när det gäller säkerhetssystem, bland kunder som identifierar övervakning som deras högsta integrationsprioritet.

3. Stärka cybersäkerheten

Cybersäkerhet och fysisk säkerhet är ofta naturligt kopplade till varandra. Därför har det blivit allt viktigare för företag att överväga båda disciplinerna för att uppnå en holistisk säkerhetslösning. En viktig cybersäkerhetstrend för 2024 att företag förstärker sina cybersäkerhetsinsatser med tonvikt på systemuppgraderingar och utbildning av personal. En övergång från grundläggande försvar till innovativa lösningar är i horisonten, men att bygga en stark grund är prioritet för 2024.

4. Antagande av hybridmolnlösningar

Av alla säkerhetstrender som driver utvecklingen av säkerhetssystem är det ingen enskild faktor som har så stor potential att förändra industridynamiken som molnet. Det förändrar grunden för hur företag fungerar.

Acceptansen för molnlösningar bland företag ökar, även om det går långsamt. För många som planerar att använda molnlösningar handlar det om att införliva dem som en del av en hybrid distributionsstrategi med sina organisationssystem. Endast en minoritet planerar för en hundraprocentig molnmiljö.

Allt fler planerar att använda molnlösningar som en del av en hybrid distributionsstrategi.
Allt fler planerar att använda molnlösningar som en del av en hybrid distributionsstrategi.

5. Passerkontroll kommer att driva datarapportering

Det finns ett verkligt och växande behov på marknaden när det gäller en samlad rapportering och analys av data för att underlätta beslutsfattande, identifiering av trender och avvikelser samt förutsägelser om sårbarheter inom organisationer. Därför är en viktig säkerhetstrend datarapportering via passerkontrollsystemet.

Moderna passerkontrollsystem har blivit så mycket mer än fristående produkter som säkrar dörrar: de har utvecklats till sofistikerade ekosystem som inte bara ger förbättrad fysisk säkerhet, utan också den typ av operativa insikter som är avgörande för att fatta bättre beslut - och allt genom ett enda användargränssnitt.

Dagens passerkontrollsystem förbättrar inte bara den fysisk säkerheten, utan kan också levererar operativa insikter som är avgörande för att fatta bättre beslut.
Dagens passerkontrollsystem förbättrar inte bara den fysisk säkerheten, utan kan också levererar operativa insikter som är avgörande för att fatta bättre beslut.

Omfamna säkerhetens framtid

Sammanfattningsvis kan man sålunda säga att organisationer investerar i personal och ökar sina säkerhetsbudgetar, vilket kommer att resultera i bättre kapacitet och skydd mot föränderliga hot.

Systemintegrationer kommer att accelerera när företag effektiviserar verksamheten och utnyttjar data från en mängd olika källor. Molnlösningar har vuxit i popularitet och företag kommer i allt högre grad att anta hybrida molnlösningar när de försöker öka effektiviteten. Slutligen håller passerkontrollsystem på att bli en kritisk del av datarapporteringen eftersom företag strävar efter att fatta datadrivna beslut och hålla både interna och externa resurser säkra.

När dessa viktiga säkerhetstrender blir mer inbäddade är det viktigt att alla är medvetna om dessa förändringar för att ligga steget före kurvan.

För att ladda ner ditt exemplar av Gallagher Securitys Industry Trends, klicka här.Leverantörer
Till toppen av sidan