Gary Harmer, Sales Director, Hikvision UK, säger att slutkunder alltid är intresserade av cybersäkerhet och Mobotix VD Thomas Lausten håller med:

– Jag tror att de är ännu mer intresserade än vi som företag och marknad faktiskt inser. Vi pratar med många stora slutanvändare och deras fokus på cybersäkerhet är först och främst att det är obligatoriskt, säger han.

Aaron Chao, internationell marknadschef på Uniview, betonar att slutkunderna har börjat inse vikten av integritet, kontroll och skydd. Han menar också att GDPR fungerade som en startpunkt för att många slutkunder började ta cybersäkerhet på allvar.

Malou Mousten Dyhr Toft, vicepresident för EMEA, Milestone Systems, anser att slutkunder ibland nödvändigtvis inte är medvetna om cybersäkerhetshotet innan de drabbas av det. Därför anser hon att branschen har ett utbildande ansvar för att öka medvetenheten och vad slutkunderna behöver vara medvetna om, oavsett om det är GDPR, integritetsfrågor eller något annat.

– Jag tror att vi har en roll att spela där vi är proaktiva när det gäller att informera och undervisa slutkunderna hur de ska hantera de data som de har samlat in och lagrat, så att de får en hjälpande hand av en rådgivare som det går att lita på och som hjälper dem att hitta rätt i denna djungel, säger hon.

Genetecs VD Pierre Racz säger att större kunder är mer intresserade av cybersäkerhet än mindre kunder, för att till exempel påföljderna för att bryta mot GDPR är så allvarliga.

Men han kommer också med varnande exempel.

– Det är många som försöker låtsas som att de är trovärdiga. Bara för att du har en certifiering eller kan anställa någon dyr säkerhetsexpert som säger att ditt system är säkert så måste det inte vara det. Ditt system kanske inte är uppenbart osäkert, men företaget som sådant kanske inte är tillförlitligt, säger han.