Alf Göransson tyckte det var intressant att lyssna på talarna och debatten under Trygghetskamerans dag och inte minst om hur människa och teknik kan kombineras.

– Det är relevanta inlägg och forskningsresultat som är mycket intressanta för Sverige. Att kunna se hur man kan använda modern teknik och med hjälp av den öka tryggheten i samhället, säger han.

Securitas vd menar också att tekniken kommer bli allt viktigare.

– Det kommer att bli mer digitalisering, alltså big data, och man kommer i högre grad utnyttja kunskapen baserad på insamlad data. Och utifrån den datan kan man baserat på historiska mönster och realtidsdata i högre grad kunna förutsäga vad som ska hända och på så sätt öka produktiviteten i sektorn, sänka kostnader för kunderna och få mer nytta av kombinationen människa, teknik och kunskap, säger han.