Pierre Racz menar att säkerhetsbranschen är på väg från att vara hårdvarucentrerad till att bli mer mjukvarucentrerad.

– Det finns flera saker som verkar för det, en av dem är den flod av billiga kameror som kommer från Asien och den pressar ned priserna på hårdvara och tvingar hårdvarutillverkare både att göra sina produkter smartare och till att titta mer på mjukvara för att differentiera sig och skapa värde, säger han.