Med sin bakgrund i IT-branschen framhåller Katarina med emfas att det är i Security as a Service som framtiden ligger. I takt med att säkerhetsfrågorna hamnar allt högre upp på företagsledningarnas agendor kommer intresset för vilken teknik som används för att lösa utmaningarna, menar hon.

– Det är ypperligt att kunna köpa en tjänst som tar hand om de frågeställningarna och att man betalar för det man nyttjar medan någon annan tar helhetsansvaret och ser till att allt fungerar, hävdar hon i intervjun.