SecurityWorldMarket

2024-05-24

Tempest Security levererar tillväxt från start 2024

Tempest Security’s nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 121 miljoner kronor under årets första kvartal. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA") uppgick till 3,2 miljoner kronor (3,3 Mkr)

I en kommentar till delårsrapporten framhåller Tempest Securitys vd Helena Skarle att företagets största affärsområde – Bevakning – påvisar både en stark tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med samma period föregående år. Omsättningen har ökat med 19,7 procent till 98 miljoner kronor och medverkat till en förbättrad lönsamhet i affärsområdet med ett resultat på 10,5 miljoner kronor, motsvarande en EBITDA marginal om 10,7 procent.

– Dessa framgångar gör att koncernens omsättning landar på 121 miljoner kronor för kvartalet, vilket innebär en ökning om 12,3 procent, säger Helena Skarle som tillskriver framgångarna medarbetarnas hårda arbete.

– Vi ser även att vi har ett starkt kundintag, vilket är ett bevis på vår höga leveransförmåga och kvalitet. Efter kvartalets slut har vi dessutom startat upp ett flertal större uppdrag med gott resultat, vilket kommer bli positivt för helåret, tillägger hon.

Strategiska förändringar

Helena Skarle betonar också att företaget fortsätter driva igenom strategiska förändringar inom affärsområdet Risk Solutions.

– Vi behåller vårt fokus på att fortsätt bygga vår verksamhet och säkerställa hög kvalitet i våra tjänster. Första kvartalet är resultatmässigt årets svagaste period. Trots det visar vi god tillväxt och bra lönsamhet i flera områden. Därtill ser vi positivt på de nya kontrakt vi har erhållit och de möjligheter de ger, säger hon.

Initiativ för förbättrad lönsamhet

Risk Solutions har en minskning i omsättning, från 26 miljoner kronor första kvartalet 2023 till 23 miljoner kronor 2024. Även lönsamheten har krympt från 1,4 miljoner kronor 2023 till minus 2,7 miljoner kronor 2024, motsvarande en EBITDA marginal om minus 11,8 procent (5,5%), vilket har föranlett en rad åtgärder för att förbättra situationen, enligt Helena Skarle.

– Som ett led i detta arbete har vi bland annat valt att avveckla vår verksamhet i Turkiet. Vi har inte haft den nyförsäljning inom Risk Solution vi önskar och tillsammans med andra faktorer som berör internationella kunder har vi inte uppnått en tillfredställande beläggningsgrad. Vi arbetar aktivt för att stärka vår position och genomför flera strategiska initiativ för att förbättra lönsamheten i affärsområdet.

– De investeringar vi gjort inom försäljning samt tillsättning av ny ledning tynger resultatet för segmentet, men vi har stort förtroende för att de åtgärder som nu görs kommer vända utvecklingen mot en mer stabil intäktsgenerering och ökad lönsamhet, konkluderar Helena Skarle.Leverantörer
Till toppen av sidan