SecurityWorldMarket

2024-06-11

Skydd öppnar med konferens om vad som händer när Östersjöområdet hotas

Richard Kindroth, ordförande för SACS, leder krisövningen Akilles på säkerhetsmässan Skydds öppningsdag.

I samarbete med Stockholmsmässan arrangerar Swedish Association of Civil Security (SACS) konferensen ”Akilles” den 22 oktober på säkerhetsmässan Skydd i Stockholm.

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av påfrestningar på Sverige, kommenterar Richard Kindroth, ordförande för SACS.

Akilles blir ett spektakulärt och ett verklighetsnära event där åhörarna får veta vad som händer vid en allvarlig krissituation och vilka aktörer som ska hantera situationen i olika avseenden.

Eventet kommer handla om hur totalförsvaret agerar i skarpt läge. Åhörarna får ta del av hur beslut fattas om åtgärder som är avgörande för hur beredskapen fungerar. Här innefattas också hur resurser prioriteras och vem som ska utföra åtgärderna.

Östersjöområdet hotas

Arrangemanget ska ge publiken kommer en större förståelse för hur svåra påfrestningar på Sverige ska hanteras, enligt Richard Kindroth, som egentligen inte vill berätta allt för mycket om eventets innehåll och hur det gestaltas.

– Men ok, bakgrunden är att säkerhetsläget i och kring Östersjön blivit allvarligt. Ryssland mobiliserar och bygger upp en styrketillväxt utanför Baltikum. Hur detta skeende påverkar Sverige kommer vi spela upp i fyra faser, säger han till slut.

Faserna som spelas upp

De fyra faserna som krisövningen kretsar kring kan lite förenklat beskrivas enligt följande:

Fas 1: Påverkansoperationer och hur krisen eskalerar därifrån. Vad som händer i Östersjöområdet innan ett eventuellt förestående krig?

Fas 2: Människor är rädda för att krig ska utbryta och orsakar flyktingströmmar.

Fas 3: Hur påverkas sjöfarten och hur – i sin tur – påverkar det samhället?

Fas4: Hur samhället står upp med robusthet och motståndskraft – hur totalförsvaret ska fungera i operativt läge.

Utspelas i närtid

Akilles är en krisövning där det fiktiva händelseförloppet sker stegvis och utspelas i närtid, det vill säga i oktober.

– Det betyder att gestaltningen av krishanteringen börjar några dagar innan krisövningen äger rum. Andra delar utspelas tidsmässigt under den pågående övningen den 22 oktober och slutligen gestaltas dagarna efter, kommenterar Richard Kindroth.

Händelser visas på karta

Själva händelseförloppet kan följas på en skärm med kartbild och intill kartbilden kommer det vara en eller flera skärmar där nyhetsreportage, ljud- och bildupptagningar om vad som händer på fältet spelas upp.

Under hela krisövningen finns en panel där representanter från MSB, Myndigheten för Psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Polisen närvarar. Fler representanter för organisationer som hanterar samhällsviktiga funktioner kan tillkomma.

Bred målgrupp

SACS ordförande Richard Kindroth framhåller att ”Akilles” är en konferens som vänder sig till alla som har en roll i totalförsvaret och därför har nytta av ökad förståelse för samverkan och vilka resurser som krävs, menar Richard Kindroth.

– Vi förväntar oss att deltagarna är människor som arbetar med samhällsviktig verksamhet, såväl från stat och kommun som från näringslivet, säger han.

Många som berörs

Samhällsviktig verksamhet är ett omfattande område dit exempelvis sjukhus, äldreomsorg och skola hör, men också livsmedelsförsörjning och inte minst hela transportsektorn.

För säkerhetschefer, säkerhetskoordinatorer och beredskapsplanerare är övningen självklart intressant, men även företagsledare och andra befattningsinnehavare som arbetar i organisationer som hanterar samhällsviktiga funktioner hör hemma i målgrupp för denna krisövning, enligt Richard Kindroth.

– Alla som är ansvariga för den här typen av verksamheter behöver ha en ökad förståelse för hur totalförsvaret fungerar i en krissituation. Då ökar förutsättningarna för att kunna vidta rätt åtgärder framöver, säger Richard Kindroth.

Sannolikt scenario

Vilka förväntningar ska då deltagarna ha på eventet?

– Scenariot vi spelar upp är inte osannolikt och vår förhoppning är att deltagare verkligen tar med sig erfarenheterna och lärdomarna hem till sin kommun, sitt företag eller sin samhällsviktiga verksamhet.

ID-koll av deltagarna

Till skillnad från de flesta andra aktiviteter på Skydd, som sker på mässgolvet, kommer ”Akilles” utspelas i en sluten lokal. Att ddt är en allvarsamt och exklusivt event på Skydd understryks av att anmälda deltagare kommer att kunna avkrävas identitetskontroll.

– Inte för att vi avslöjar några hemligheter egentligen, men vi vill ha lite koll på vilka som kommer till eventet, förklarar Richard Kindroth avslutningsvis.

För mer info och bokning av biljett till eventet – klicka här.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan