SecurityWorldMarket

2024-06-05

ID- & passerkontroll – Del 4 av 10

Olika säkerhetsnivåer i samma byggnad – så kan offentlig sektor lösa utmaningen

Med otaliga utrymmen och olika behörigheter för personal, patienter och besökare är sjukhus ett bra exempel på komplexa objekt när det gäller säker och smidig tillträdeskontroll.

Med otaliga utrymmen och olika behörigheter för personal, patienter och besökare är sjukhus ett bra exempel på komplexa objekt när det gäller säker och smidig tillträdeskontroll.

Stor geografisk spridning och många olika behov under samma tak. Det är några av utmaningarna när sjukhus, kommuner och myndigheter bygger sina säkerhetssystem. Därför är det viktigt att kunna anpassa säkerhetssystemen efter varje unik verksamhet. Det gäller inte minst passerkontrollsystem, enligt Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.

Det handlar om att skapa en bra balans mellan trygghet och tillgänglighet, menar Robert Lindgren. Han betonar därför vikten av flexibilitet.

– Med ett flexibelt och skalbart passersystem kan du hantera alla tänkbara situationer och objektsstorlekar i en anläggning. Du kan även enkelt styra vilka som ska ha behörighet – i olika delar av fastigheten och vid olika tider på dygnet, säger han.

– Det är många som efterfrågar den flexibiliteten, framför allt myndigheter och offentliga verksamheter som ofta vill ha helt öppet i en del av fastigheten, medan de också vill ha helt låst på andra ställen.

Funktionalitet kopplat till kommuner

RCO:s lösningar används av många kommuner, myndigheter och även av sjukhus.
RCO:s lösningar används av många kommuner, myndigheter och även av sjukhus.

RCO:s lösningar används av många kommuner, myndigheter och även av sjukhus. Här finns en del utmaningar som ställer krav på säkerhetssystemens flexibilitet, inte minst när det gäller passerkontroll, enligt Robert Lindgren.

– Exempelvis har kommuner utmaningar i och med att hotbilden mot politiker har ökat, vilket skapat en förhöjd säkerhetsrisk. Därför måste delar av kommunhuset ha en mycket hög säkerhetsnivå, medan andra delar kan vara mer tillgängliga för att besökare ska kunna röra sig fritt där. Dessa båda säkerhetsnivåer måste alltså kunna samsas under samma tak, säger han.

Robert Lindgren framhåller vidare att funktionaliteten i RCO-systemen är kopplade till just kommuners krav.

– Det är logiskt eftersom vi är ett svenskt företag och har anpassat våra system efter svenska behov, förklarar han.

Vården – varierande krav

Behoven inom vården varierar också stort. Ett sjukhus som har öppet dygnet runt har helt andra krav än ett mindre äldreboende, där besökare bara kan hälsa på dagtid.

– Sjukhusen har stora utmaningar eftersom de har en mängd olika rum och tusentals besökare och patienter som ska ha tillgång till olika ytor vid olika tillfällen. Då är det viktigt att kunna anpassa säkerheten efter varje verksamhets unika behov. Det kan vi göra tack vare att våra passersystem är skalbara och flexibla.

Likartade behov för myndigheter

När det gäller myndigheter är utmaningarna likartade.

– Det handlar om att öppna upp myndigheter för rätt personer vid rätt tillfälle. Det vill säga att göra det möjligt att röra sig fritt och samtidigt få den trygghet som behövs genom att säkra upp för eventuella hotbilder, säger Robert Lindgren.

– Tack vare vår systemuppbyggnad kan myndigheter och andra offentliga verksamheter med verksamhet på flera olika geografiska platser dessutom sköta all administration centralt.

Enkelhet viktigt

Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.
Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.

Robert Lindgren framhåller också värdet av att RCO:s passersystem har integrerat inbrottslarm som håller högsta säkerhetsklass samt att det är installations- och användarvänligt samt lätta att anpassa.

– Genom att larm- och passersystem kopplas samman är det dessutom enkelt för vanliga användare, utan större kunskap att förstå vad som händer i byggnaden.

Det integrerade larmets manöverenhet, som utgörs av en touchskärm, erbjuder en fullständig översikt och möjlighet till styrning av larmanläggningen, inklusive inbrottslarm, driftslarm, dörrmiljöer och specifika larmområden. Det möjliggör att både öppna och blockera dörrar samt tidsinställa öppettider för dörrar i olika sektioner av byggnaden.

Höga säkerhetskrav driver utvecklingen

Robert Lindgren har uppfattningen att höga nationella krav på säkerheten har drivit på teknikutvecklingen i Sverige.

– Vi har generellt höga krav på säkerhet i Sverige och ligger långt framme när det gäller teknikutveckling, globalt sett. Det ska vi fortsätta att göra och den utvecklingen vill vi vara med och driva, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan