SecurityWorldMarket

2024-06-07

ID- & passerkontroll – Del 6 av 10

Nyckelfri passerkontroll – kostnadsbesparing för bostadsrättsföreningar

Med den molnbaserade lösningen Salto Homelok elimineras behovet av att installera programvara och uppdateringar. Administratören kommer enkelt åt att tilldela och ta bort nycklar via webben eller appen på datorn, mobiltelefonen eller surfplattan.

Med den molnbaserade lösningen Salto Homelok elimineras behovet av att installera programvara och uppdateringar. Administratören kommer enkelt åt att tilldela och ta bort nycklar via webben eller appen på datorn, mobiltelefonen eller surfplattan. Foto: med tillstånd av Salto Systems

Med de senaste årens räntehöjningar har landets bostadsrättsföreningar fått det tuffare ekonomiskt, vilket kan ses som en utmaning för säkerhetsmarknadens leverantörer.

– Men genom att byta ut traditionella nycklar mot en modern molnbaserad passerkontrollösning kan brf:er göra stora kostnadsbesparingar och samtidigt öka säkerheten, enligt Jan Christen Danielsen, försäljningschef för Salto Systems i Norden.

I en bostadsrättsförening finns det vanligen många fysiska nycklar som ska hanteras. När boende tappat bort sina nycklar ska förvaltaren tillkallas för att låsa upp eller så måste en låssmed tillkallas. Det är inte bara besvärligt och kan ta lång tid, det är också kostsamt, menar Jan Christen Danielsen.

– Genom att tappa bort den fysiska nyckeln äventyrar man säkerheten i föreningen, om systemnycklarna inte byts ut. Borttappade dörrnycklar passar även entrèdörren och dörrar till övriga gemensamma utrymmen, där har vi ett problem, säger han.

Online- och offlinedörrar

Jan Christen Danielsen, menar att Homelok tilltalar den nya generationen av boende, som föredrar digitala lösningar i stället för fysiska nycklar. Foto: Even Rise
Jan Christen Danielsen, menar att Homelok tilltalar den nya generationen av boende, som föredrar digitala lösningar i stället för fysiska nycklar. Foto: Even Rise

Jan Christen Danielsen framhåller att alternativen när det gäller passerkontroll – baserade på online- eller offline-lösningar – har inte varit ideala för brf:er.

– Vissa bostadsrättsföreningar har redan passerkontroll där dörrarna är kopplade och hanteras via en serverlösning. Sådana system kan vara mycket dyra att installera och driva, vilket de flesta bostadsrättsföreningar inte har råd med, kommenterar han.

– Andra lösningar är offline-baserade med dörrbladsläsare, men dessa kräver ofta mycket administration.

Det är mot den bakgrunden som Salto Systems i slutet av 2022 lanserade allt-i-ett-lösningen Salto Homelok som fungerar både online och offline.

– Salto Homelok möjliggör ett modernt nyckellöst boende, som effektiviserar verksamheten för förvaltare och fastighetsägare samt förbättrar säkerheten för alla typer av bostadsfastigheter, förklarar Jan Christen Danielsen.

Hybridsystem är lösningen

Salto Homelok är en hybridlösning som inkluderar både hårdvara och avancerad mjukvaruteknik. Användaren väljer själv om hen vill öppna dörrarna med ett nyckelkort, en app i sin smartphone eller via Apple Wallet.

– Det här är definitivt något som tilltalar nya generationen av boende, som vill ha fler digitala lösningar i stället för fysiska nycklar, säger Jan Christen Danielsen.

Mjukvara flyttas till molnet

Salto Homelok är en molnbaserad lösning, vilket eliminerar behovet av att installera programvara och uppdateringar. Administratören kommer åt att administrera systemet samt tilldela och ta bort nycklar via webben eller appen på datorn, mobiltelefonen eller surfplattan.

– Om en boende har förlorat sitt nyckelkort kan administratören snabbt skicka en digital nyckel som kan användas via mobiltelefon. Administratören kan sedan radera det gamla kortet från systemet så att det inte längre fungerar till låset, säger Jan Christen Danielsen.

Foto: med tillstånd av Salto Systems
Foto: med tillstånd av Salto Systems

De boende får kontroll över sina egna dörrar

Homelok hjälper förvaltare, boende och besökare att komma och gå lättare genom att ersätta krånglet med fysiska nycklar.

– Salto Homelok är en mycket bra och säker lösning i dagens samhälle där vi får varor levererade till dörren, ska släppa in städpersonal, hantverkaren eller svärmor som kommer på besök. Vanligtvis vill man inte dela ut nycklar till alla. Därför ger Homelok de boende möjlighet att själva styra detta genom att utfärda tillfälliga digitala nycklar, fortsätter Jan Christen Danielsen.

Fler funktioner att vänta

Som en förlängning av detta system kommer det i framtiden också att vara möjligt att tillhandahålla tjänster från tredje part, exempelvis när det gäller. Värme- och elkontroll, på samma sätt som en hemkontrollcentral.

– Homelok är ett system som ökar effektiviteten, säkerheten och förbättrar boendeupplevelsen samtidigt som det effektiviserar fastighetsförvaltningen, avslutar Jan Christen Danielsen.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan