SecurityWorldMarket

2024-05-31

ID- & passerkontroll – Del 1 av 10

EU-direktiv, smarta byggnader och tekniska framsteg driver tillväxten

James McHale, Memooris CEO och grundare.

James McHale, Memooris CEO och grundare.

ID-hantering och passerkontroll är väldigt mycket i händelsernas centrum när det gäller utvecklingen inom säkerhetsindustrin, såväl lokalt som globalt. Det är inte så mycket att förundras över. I den framväxande IoT-världen där smarta byggnader och städer byggs är identiteten kärnan. Därför är IAM och passerkontroll hetare än någonsin.

Under många år har proprietärsystem från lokala tillverkare dominerat marknaden. Det senaste årets lanseringar av kostnadseffektiva molnlösningar och plattformar för förenklad integration signalerar stora förändringar på marknaden. Addera skärpta regulatoriska krav – inte minst från EU – när det gäller systemens cybersäkerhet.

Krav på smidigare integration och högre cybersäkerhet leder marknaden vidare till krav på öppna standards, vilket öppnar upp tidigare svåråtkomliga lokala marknader – som Sverige – för de stora internationella bolagen.

Passerkontroll för 138 miljarder kronor

Efter en pandemi-relaterad dipp 2020 har den globala marknaden för passerkontrollprodukter återhämtat sig med en tillväxttakt på 10 procent för både 2021 och 2022. Baserat på fabrikspriser – beräknas marknaden ha omsatt cirka 13,3 miljarder dollar (cirka 138 miljarder kronor) 2022, enligt Memoori-rapporten ”The Physical Access Control Business 2023–2028”.

Tillväxten har fortsatt under 2023 och förväntas göra det fram till 2028 (som rapporten täcker in) men med mer måttlig årstakt på mellan 5–7 procent.

– En viktig drivkraft för införandet av passerkontroll är pågående tekniska framsteg som möjliggör mer bekväma och integrerade lösningar. Viktiga exempel inkluderar framväxten av mobil passerkontroll, biometri, IoT-integration och friktionsfri beröringsfri passerkontroll, säger James McHale, Memooris CEO och grundare.

Stark påverkan av lagar och regelverk

Lagstiftning och regelverk relaterade till byggnads- och datasäkerhet (exempelvis NIS2) är också katalysatorer för investeringar och systemuppgraderingar, enligt rapporten. Författarna hävdar vidare att passerkontroll utvecklas genom konvergens med progressiv teknologi. Även om det finns hinder, är fördelarna övertygande, och pekar mot en gradvis men ökande användning hos företag.

– Det framtida landskapet när det gäller marknaden för passerkontroll kommer sannolikt att involvera en hybridmodell som blandar fysiska och digitala system. De som kan tillhandahålla holistiska lösningar med starkt stöd för öppna plattformer och flexibel integration kommer att vara bäst positionerade för att dra nytta av dessa branschskiften, menar James McHale.

För leverantörer av säkerhetssystem är ID-hantering och passerkontroll en entrébiljett till marknaden för smarta byggnader.
För leverantörer av säkerhetssystem är ID-hantering och passerkontroll en entrébiljett till marknaden för smarta byggnader.

Passerkontroll i smarta byggnader

För leverantörer av säkerhetssystem är ID-hantering och passerkontroll en entrébiljett till marknaden för smarta byggnader. Med förinställda kriterier tillåter eller begränsar dessa lösningar tillträde till byggnadernas olika utrymmen. Med nycklar baserade på biometri, smartphones eller RFID-kort med möjlighet till multifaktorautentisering säkerställs att endast auktoriserade personer får tillträde. Nyckeladministrationen kan automatiseras och kopplas till HR-systemet så att behörigheter upphör i samband med att anställningar avslutas.

Förvärv omformar konkurrensbilden

I rapporten från Memoori förklaras också hur fysiska säkerhetsföretag kan utveckla sin affärsstrategi genom sammanslagningar, förvärv och allianser. Under de senaste 12 månaderna har sektorn sett över 731 miljoner dollar i sammanslagningar och företagsförvärv över anmärkningsvärda affärer som att SGT Capital förvärvde Elatec RFID Systems för 422 miljoner dollar och Assa Abloy som förvärvade Evolis för 237 miljoner dollar. Aktiviteten signalerar fokus på integration, molnbaserade lösningar och avancerade mjukvarufunktioner.

Avyttringar av Carrier och Bosch kan också påverka konkurrensbilden beroende på hur deras säkerhetsverksamheter avyttras. Detta är i linje med en trend av konglomerat som effektiviserar för att fokusera mer på kärnverksamhetens erbjudanden, enligt rapporten.

Svenska marknaden

När det gäller den svenska marknaden för passerkontroll slår räntehöjningar hårt på bostadsmarknaden, inte minst på marknaden för bostadsrättsföreningar. Att bostadsbyggandet minskat kraftigt och kommuners allt tuffare ekonomiska situation är också hämmande faktorer. För retail-marknaden är butiksdöden förstås också en hämmande faktor, liksom de ökande antalet konkurser generellt.

Samtidigt finns en geopolitisk oro som bland annat lett till Sveriges Nato-inträde. Ett behov av stärkt motståndskraft för försvar och all känslig kritisk infrastruktur driver upp efterfrågan på såväl ID-hanteringslösningar som passerkontroll framför allt i högsäkerhetssegmentet. De eldas på av skärpta EU-regulationer – med avskräckande sanktionsavgifter om de inte efterföljs.Fotnot: För mer info eller beställning av den nämnda rapporten “The Physical Access Control Business 2023 to 2028”, gå in på www.armedia.se och klicka på fliken “Rapporter.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan