SecurityWorldMarket

2024-06-11

ID- & passerkontroll – Del 8 av 10

Så förbättrades lösningen för passerkontroll i Åbo domkyrka

Åbo domkyrka

Åbo domkyrka, som är byggd på 1200-talet, ska genomgå en omfattande renovering som ska vara avslutad 2028. Med flöden av personal från entreprenörer och underleverantörer med mera krävs en effektiv och flexibel lösning för tillträdeskontroll.

Åbo och Kaarina församling har använt Iloqs lås- och passerkontrollösning i mer än tio år. Nu har den även implementerats i Åbo domkyrka, som är byggd på 1200-talet och anses vara en av de viktigaste historiska byggnaderna i Finland.

Mikko Artukka, fastighetsutvecklingschef i Åbo och Kaarina församlingsråd, berättar här varför en aviserad renovering ledde fram till uppdatering av passerkontroll systemet och varför det blev en Iloq-lösning.

Att förvalta de över 200 byggnaderna och nästan 500 anställda i Åbo och Kaarina församling kräver en mängd effektiva lösningar när det gäller accesshantering.

I synnerhet som Åbo domkyrka är under renovering, vilket gör det nödvändigt med en förbättrad passerkontroll. Att kunna säkra, övervaka och hantera tillträde för entreprenörer, konsulter och relaterade operatörer blir väldigt viktigt under de omfattande renoveringsarbeten som ska göras och som ska vara slutförda i januari 2028.

Vill själva sköta nyckeladministrationen

Renoveringsskedet kommer att kräva att församlingen utfärdar varierande accessbehörigheter till ett antal olika parter.

– Iloqs låssystem ger ett säkert och enkelt sätt att hantera accessbehörigheter. Vi uppskattar också möjligheten att själva programmera nycklarna, vilket gör nyckelhanteringen mer effektiv, säger Mikko Artukka som värdesätter hanterbarheten av hela systemet från ett enda mjukvarupaket, med dess fördelar vad gäller användbarhet och kostnadseffektivitet.

– Iloq-lösningen tillåter oss att hantera access till flera platser utan att behöva flera nycklar. En nyckel kan användas för att programmera accessrättigheter till många olika församlingsbyggnader. Realtidsloggdata gör att alla användare av lokalerna kan övervakas, vilket hjälper till att förhindra obehörigt tillträde, menar Mikko Artukka vidare.

Batterifritt ger hållbarhet

Enkel borttagning av borttappade nycklar och snabb återvinning av nycklar som har returnerats från användning är andra fördelar som Mikko Artukka lyfter. Han framhåller också att Iloq-lösningen är batterifri, vilket gör låssystemet närmast underhållsfritt.

Hållbarhet är en annan fördel. Iloq-låsens strömförsörjning sker när nyckeln sätts i låset eller – om man använder NFC – när mobiltelefonen rör vid låsets dörrvred. Det betyder att man undviker de negativa miljöavtryck som finns i batteridrivna system, dels i efterhanteringen när batterierna är förbrukade, dels för att de eliminerar koloxidutsläpp till följd av transporter för batteribyten. Lägg därtill att den digitaliserade nyckeladministationen undanröjer behovet av fysiska transporter för att hämta nycklar.

Mikko Artukka, fastighetsutvecklingschef i Åbo och Kaarina församlingsråd, berättar här varför en aviserad renovering ledde fram till uppdatering av passerkontroll systemet och varför det blev en Iloq-lösning.
Mikko Artukka, fastighetsutvecklingschef i Åbo och Kaarina församlingsråd, berättar här varför en aviserad renovering ledde fram till uppdatering av passerkontroll systemet och varför det blev en Iloq-lösning.

Säkerhet som en prioritet

Det är dock säkerheten som är högst prioriterad. Men även i det avseendet spelar det batterifria konceptet en viktig roll, enligt Mikko Artukka.

– Ja, lösningen är driftsäker i alla miljöer, även vid strömavbrott.

Systemet ger också synlighet i realtid vad gäller accessrättigheter till fastigheten, vilka användare som kommer åt olika områden och logginformation om användningen av områden.

– Missbruket minskar och säkerhetsnivåerna är fortsatt höga, konstaterar Mikko Artukka.

Lägre livscykelkostnader

Genom att minska kostnaderna för att ersätta borttappade nycklar, lås och batterier, och resorna med att hämta nycklar, kan fastighetsförvaltare fokusera sina resurser på att utveckla sin kärnverksamhet. Installation av befintliga cylindrar är enkel och kräver inget kablage.

– Accessrättigheter för flera byggnader kan programmeras till en nyckel. Fastighetsförvaltare kan snabbt svara på tillträdesbehov för kyrkans anställda och personal som behöver tillfällig access, kommenterar Mikko Artukka avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan