SecurityWorldMarket

2024-06-15

Välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet kartläggs

Kriminella aktörer tar sig in i allt fler branscher. Regeringen ger nu Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet.

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och avancerade och det är något som regeringen ser allvarligt på, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Läkemedelsverket får i uppdrag att kartlägga välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet. Myndigheten ska även analysera hur detta kan förebyggas, förhindras och upptäckas.

Om Läkemedelsverket bedömer att det behövs författningsändringar för att förbättra förutsättningarna för att upptäcka och förhindra att offentliga medel går till oseriösa och kriminella aktörer ska myndigheten lämna förslag på sådana. Det kan till exempel röra sig om möjligheten att stoppa och återkräva utbetalningar.

Läkemedelsverket ska senast den 25 september 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet.Leverantörer
Till toppen av sidan