SecurityWorldMarket

2024-06-16

EU-möte: Svenskt förslag om arbete mot organiserad brottslighet

I går och i dag hålls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. På agendan står bland annat brottsbekämpande myndigheters tillgång till data, EU:s viseringspolitik och arbete mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Justitieminister Gunnar Strömmer deltar i diskussioner om det övergripande läget i Schengenområdet och hur brottsbekämpande myndigheters tillgång till data kan förbättras. Bland annat kommer den av Sverige inrättade högnivågruppen att presentera sina rekommendationer för att öka brottsbekämpande myndigheters tillgång till information. Kampen mot olaglig narkotikahandel och organiserad brottslighet och Rysslands anfallskrig mot Ukraina står också på dagordningen.

Under mötet kommer Sverige att presentera ett förslag om ett nytt arbetssätt mot organiserad brottslighet i EU:s institutioner. Arbetssättet innebär att brottsoffers rättigheter och samhällets behov av skydd ska ges lika mycket utrymme i debatten som rätten till personlig integritet, och att EU:s institutioner i sitt arbete ska beakta hur det arbete som bedrivs påverkar brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheter.

På migrationsområdet kommer statssekreterare Anders Hall delta i en diskussion om EU:s framtida viseringspolitik med fokus på missbruk av viseringsfrihet och åtgärder för att motverka det. Leverantörer
Till toppen av sidan