SecurityWorldMarket

2024-06-14

Ökande dataintrång riskerar drabba småföretagare

2023 ökade de totala anmälningarna av dataintrång med 22 procent jämfört med 2022. Anmälningar av dataintrång med hjälp av utpressningsvirus, Ransomware, ökade med 27 procent. Småföretagare kan vara särskilt utsatta då de ofta har begränsade IT-säkerhetsresurser. Enligt en undersökning, gjord av SSF 2023*, syns att nästan hälften av alla företag med 0-9 anställda inte är tillräckligt robusta mot cyberhot.

Ransomware (utpressningsvirus) kan drabba företag om någon exempelvis öppnar en infekterad länk i ett e-postmeddelande eller en bifogad fil där skadlig kod, så kallat virus, installerats. Viruset letar efter filer så som dokument, bilder eller videor. Därefter krypterar viruset dessa filer, vilket gör dem oläsliga för företagaren.

När krypteringen är färdig syns oftast ett meddelande på skärmen som informerar om att företagets filer har krypterats och att en lösensumma måste betalas för att få tillbaka dem. Meddelandet innehåller instruktioner om hur du betalar lösensumman, oftast i form av kryptovaluta som Bitcoin.

– Drabbas man av ett utpressningsvirus ska man direkt se till att koppla bort datorn från nätverket. Sen är det viktigt att man har en bra backuplösning så att man kan få tillbaka förlorad informationen, säger Paul Pintér, Rådgivare mot digitala brott vid SSF Stöldskyddsföreningen.

Att göra om du drabbas

Ett mindre företag behöver ha kunskaper om det mest grundläggande åtgärderna vid ett dataintrång. Exempelvis hur man hämtar backupinformation om sådan finns. För personalen är det viktigt att veta vad de ska göra och vem de ska kontakta om företaget blir utsatt för ett dataintrång.

Att göra direkt:

• Koppla omedelbart bort den drabbade datorn från nätverket, oavsett om det är trådlöst eller med sladd. men stäng inte av datorn eftersom det i vissa fall kan innebära att installationen av den skadliga koden slutförs!

Därefter:

• Beroende på om du har egen intern eller extern IT-support så kontakta dem för mer professionell hjälp. De kan ge dig råd om hur du ska hantera situationen på bästa sätt, inklusive återställning av system.

• Betala inte lösensumman! Det finns ingen garanti för att du får tillbaka dina filer, och du finansierar brottslig verksamhet.

• Anmäl attacken till polisen.

Återställande åtgärder där man kan behöva hjälp:

• Byt lösenord för alla drabbade konton, framför allt administratörskonton.

• Installera om datorn.

• Uppdatera din antivirusprogramvara och genomför en sökning av den nyinstallerad dator.

• För att kunna återställa ett infekterat system så säkerhetskopiera dina data regelbundet på en extern lagringsenhet.

Källa: Statistiken är hämtad från Brottsförebyggande rådet (Brå)

*Kartläggning av allmänhetens och mindre företags informations-och cybersäkerhet.

Läs mer om ransomware på Säkerhetskollen.seLeverantörer
Till toppen av sidan