SecurityWorldMarket
Annons

Säkra dina kunders larmsystem innan 2/3G-näten är nedsläckta

Voice-nätoperatörerna har meddelat att de inte längre kommer att stödja 2G-nät efter december 2025. Nedsläckningen är i full gång och orsaker redan störningar som påverkar larmsystemens tillförlitlighet, enligt Ingemar Spångberg, nordisk affärsutvecklingschef för CSL, som låtit producera en s video om hur viktigt det är att att snarast byta ut gammal kommunikationsutrustning i larmsystemen.

Av operatörerna har Telia nyligen meddelat att de förlängt tidsfristen i sina nät till 2027, men den successiva utfasningen pågår ändå för fullt.

– Varken installatörer eller användare kan förutse när mobilnäten släcks ner i ett visst område. Ibland kan ordningen i nedsläckningen ske slumpvis, exempelvis om 2G/3G-utrustningen slutar fungera i ett område. Då är då högst troligt att man lägger ner nätverket i stället för att reparera utrustningen, säger Ingemar Spångberg.

Nedsläckningen märks redan

Hos CSL Nordic, som är en växande aktör på den skandinaviska marknaden för larmkommunikation, är utvecklingen tydlig.

– Tekniskt sett märker vi redan att befintliga 2 och 3G-anslutningar orsakar fler störningar och därför ger mindre tillförlitlig larmsignalering och kommunikation, kommenterar Ingemar Spångberg.

Tiotusentals larmsystem bör uppgraderas

Även om CSL Nordics slutade sälja 2/3G-anslutningar sedan lång tid tillbaka finns det många larmanläggningar som använder 2/3G-anslutning idag. På CSL uppskattar man att det i Sverige handlar om 10 000-tals enheter som använder 2/3G-anslutning.

2G-anslutningen är den viktigaste anslutningen för larmsystem, enligt Ingemar Spångberg.

– När den bryts är larmöverföringen inte längre tillgänglig, därför är det så viktigt att alla som fortfarande använder 2G-enheter börjar byta till 4G- eller 5G-alternativ i tid.

Vi har redan hjälpt hundratals installatörer att framgångsrikt uppgradera sina 2/3G-enheter, säger Ingemar Spångberg, nordisk affärsutvecklingschef för CSL.
Vi har redan hjälpt hundratals installatörer att framgångsrikt uppgradera sina 2/3G-enheter, säger Ingemar Spångberg, nordisk affärsutvecklingschef för CSL.

Roamande SIM-kort och portaltjänst

I videon som CSL Nordic låtit producera betonas förstås nyttan med CSL:s lösningar för att säkra larmsystemens kommunikation. Här inbegrips CSL:s roamande 4G SIM-kort som har tillgång till alla större nätverk, så att det alltid finns täckning oberoende av geografiskt område. Dessutom finns CSL:s IoT-SIM för 5G-roaming som är lämpliga för alla applikationer och även erbjuder tillgång till 4G-nät. Lägg därtill att CSL:s routerlösningar erbjuder en portaltjänst för alla tänkbara anslutningsbehov oavsett vilket område.

– Det handlar om att erbjuda produkter och tjänster som hjälper installatörerna att göra rätt val för sina installationer hos slutkunden, säger Ingemar Spångberg.

Ingemar Spångberg och hans CSL-kollegor har förståelse att det för många installationsföretag ser övergången till de moderna 4/5-nätverken som besvärlig då den orsakar merarbete.

– Så är det ju, men det måste göras. I december 2025 kommer flertalet 2G-anslutningar vara nedsläckta och vi måste alla se till att alla larmsystem kan fortsätta kommunicera även efter detta datum, säger han och betonar CSL finns där för att hjälpa installatörerna med övergången.

– Ja, vänta inte. Vi har redan hjälpt hundratals installatörer att framgångsrikt uppgradera sina 2/3G-enheter. Kontakta oss så hjälper vi er också.Leverantörer
Till toppen av sidan