SecurityWorldMarket

2024-05-25

Svenska kyrkans data publicerad på Darknet

Under tisdagen konstaterade Svenska kyrkan att en stor mängd stulen data har publicerats på Darknet.

I början av maj fick Svenska kyrkan kännedom om att en kriminell aktör på Darknet har meddelat att ett okänt antal filer kommer publiceras om inte en lösensumma betalas innan den 21 maj. Det har nu skett.

Efter den uppmärksammade cyberattacken mot Svenska kyrkan i november har nu stulen data läckt till Darknet.

– Att stulen data nu kan komma att publiceras är väldigt olyckligt. Vi har förstått att risken har funnits och därför har vi informerat brett om att personuppgifter kan ha exponerats, sa Pia Dahlén, kommunikationschef för Svenska kyrkan på nationell nivå, i samband med att Svenska kyrkan hotades med utpressning.

Under tisdagen konstaterade Svenska kyrkan att en stor mängd stulen data har publicerats på Darknet. ”Det handlar sannolikt om all den data som stals under cyberangreppet i november. Det är ett omfattande arbete att analysera vad som har publicerats och det görs tillsammans med experter”, skriver Svenska kyrkan.Leverantörer
Till toppen av sidan