SecurityWorldMarket

2024-05-27

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet med teknikfokus för Nordic Level Group

Level Group AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, har lämnat sin delårsrapport avseende perioden januari - mars 2024. Den inrymmer vissa ljuspunkter – både vad gäller orderingång, omsättning och resultat – efter en tuff tid.

Här är utfallet för perioden – siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Efter renodling av verksamheten genom avyttringen av bevakningsverksamheten, segment Operations, under fjärde kvartalet 2023, fokuserar nu Level på kärnverksamheten. Kraftigt ökad orderingång och offertstock visar på fortsatt stark efterfrågan på företagets helhetslösningar inom säkerhetsteknik och rådgivning, skriver Nordic Level Group delårsrapportens inlednings.

18,4 procent tillväxt

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 90,2 (76,2) miljoner kronor, en tillväxt på 18,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter är 13,2 procent.

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för perioden blev 0,1 (-1,8) miljoner kronor och rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,4 (-5,2) miljoner kronor.

Fokus på säkerhetsteknik och rådgivning

Periodens resultat efter skatt landade på 4,6 (-5,8) miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt från avvecklad verksamhet belastade jämförelsesiffrorna för första kvartalet 2023 med -2,4 miljoner kronor.

– Efter försäljningen av vårt segment Operations, som inkluderade fysisk bevakning och parkeringstjänster i slutet av 2023, har vi fullt ut kunnat fokusera våra resurser på koncernens kärnverksamhet, kommenterar Nordic Level Groups vd Jörgen Lundgren, VD och koncernchef, som med kärnverksamhet menar ”avancerad säkerhetsteknik och kvalificerad säkerhetsrådgivning”.

Starkt ökande orderstock

Periodens orderingång uppgick till 119,4 (64,2) miljoner kronor, en ökning med 85,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Total offertstock uppgick vid periodens utgång till 373,0 (232,2) miljoner kronor.

– Den strategiska förändringen har redan börjat visa positiva ekonomiska effekter; Ebitda-resultatet för kvartalet visar en betydande förbättring till 0,1 miljoner kronor mot jämförbart kvartal föregående år. Resultatet är särskilt noterbart mot bakgrund av säsongsmässiga variationer i vår bransch, där första och tredje kvartalen traditionellt är svagare, konkluderar Jörgen Lundgren.Leverantörer
Till toppen av sidan