SecurityWorldMarket

2023-10-20

Intelligent säkerhetsteknik – Del 5 av 10

Vad ger bäst resultat – edge- eller server-baserad analys?

Genetec har listat för- och nackdelar med edge- och serverbaserad videoanalys.

Genetec har listat för- och nackdelar med edge- och serverbaserad videoanalys.

Alla talar om edge-baserad intelligens, men vad hände med serverbaserad videoanalys? Och vad är det bästa alternativet för intelligent kamerabevakning?

Genetec har sammanfattat för- och nackdelarna med båda alternativen och Andreas Silvede, nybliven affärsutvecklingschef i Norden, kommenterar slutsatserna.

Vare sig man väljer edge- eller serverbaserad analys så finns både för- och nackdelar. Och de måste definieras för att man ska kunna bedöma vilket teknikval som ger bästa resultatet.

Serverbaserad analys innebär att servern har programvaran med algoritmer för att bearbeta indata och tillhandahålla utdata för videoanalysapplikationerna. Videoövervakningsströmmar skickas till en centraliserad server där de bearbetas.

Edge-baserad analys innebär att programvaran som kör videoanalysalgoritmen finns i kameran eller i kodaren. Eftersom analysen sitter i utkanten av nätverket medan den bearbetar bilder och skapar metadata, kallas den edge-baserad.

Fördelar med serverbaserad analys

Det finns många fördelar med serverbaserad analys. Så här listar Genetec fördelarna:

 • En centraliserad lösning är lätt att underhålla.
 • Programvara kan enkelt bytas ut om du ändrar dig.
 • Servrar erbjuder hög processorkraft för att stödja avancerad analys.
 • Konsekvent erfarenhet av att övervaka analysverksamheten.
 • Sparar tid om du installerar hundratals/tusentals kameror.

Just att det är enkelt att byta ut en videoanalysmjukvara om du inte är nöjd med resultaten, ser Andreas Silvede som en klar plusfaktor, men också att serverbaserad analys inte är beroende av kamerafabrikatet.

– Det ger användaren frihet att välja de enheter som bäst passar den aktuella applikationen, kommenterar han.

Nackdelar med serverbaserat

Självklart finns det nackdelar med serverbaserad analys också. Så här listas nackdelarna av Genetec.

 • Kameror med högre upplösning brukar kosta mer.
 • Kräver mer bandbredd ju högre upplösning.
 • Enskild felpunkt, vid funktionsavbrott drabbas alla kameror.

Att kravet på kameror med högre upplösning och eventuella investeringar i server-infrastruktur samt eventuell implementering av nätverkskomponenter kan resultera i höga kostnader, ser inte Andreas Silvede som ett oöverstigligt hinder.

– Organisationer kan vanligen motivera dessa högre kostnader om det handlar om större installationer som kräver mer avancerad analys. De ser värdet i det bredare utbudet av funktioner som finns i programvaran, vilket hjälper till att öka effektiviteten, eftersom man får kraftfulla analysverktyg som hjälper operatörer att effektivisera säkerhetsprocesserna, säger han.

Fördelar med edge-baserat

När det gäller den edge-baserade analysens fördelar ser Genetecs listning ut så här:

 • Tillgång till rå, okomprimerad video för högkvalitativ analys.
 • Lätt att konfigurera.
 • Bäst för avlägsna platser, där miljöförhållandena ofta inte är bra.
 • Fungerar bra även där det är bandbreddsbegränsningar då databearbetning sker i kameran.

Varför är edge-baserad analys ett bättre alternativ på avlägsna och mer isolerade platser?

– Därför att de vanligen handlar om områden som bara kräver ett fåtal kameror och att dessa områden ofta har ett begränsat utrymme för ytterligare utrustning, säger Andreas Silvede.

– Det kan vara en väldigt skräpig och fuktig miljö, med mycket höga eller låga tempreaturer, vilket inte heller är idealiskt för dyra servrar. Att köra analyser direkt på kameror är därför en bra lösning på dessa utmaningar, förtydligar han.

Nackdelar med edge-baserat

Så då till nackdelarna med edge-baserat som Genetec listar enligt följande:

 • Begränsad processorkraft.
 • Färre kameraalternativ att välja mellan.
 • Lite eller ingen kompatibilitet mellan varje leverantörs analysprogramvara.
 • Begränsad flexibilitet och förmåga att växa.

Den begränsade processorkraften innebär vanligen att endast en typ av analys kan köras åt gången, vilket begränsar kamerasystemets förmåga så att svar kan fördröjas vid akuta situationer. Silvede betonar dock särskilt problemet om man har behov att mixa kamerafabrikat.

– Kompabiliteten mellan olika kamerafabrikats analys är många gånger obefintlig, vilket komplicerar allt från hantering till underhåll.

– Skräckscenariot är dock om analysen inte fungerar tillfredställande och alla kameror måste bytas ut, säger han.

Så väljer du rätt alternativ

Andreas Silvede, affärsutvecklingschef för Genetec i Norden.
Andreas Silvede, affärsutvecklingschef för Genetec i Norden.

Vad är då kontentan? Hur ska kunden tänka i valet mellan edge- och serverbaserad analys?

– Först och främst ska man väl klargöra vilka alternativ som är genomförbara och effektiva. Bästa valet beror på installationens arkitektur, miljö och kundens mål, menar Andreas Silvede.

Lite hårdraget då, när ska man definitivt använda edge-baserad analys?

– Om det är en avlägsen plats med bandbreddsbegränsningar, där bara ett fåtal kameror ska användas för att upptäcka intrång. Där är nog edge-baserad analys det rätta valet.

Och när ska man definitivt använda server-baserad analys?

– En organisation som kanske behöver hundratals kameror för att övervaka flera olika områden och där man vill ha koll på antal personer som finns i områdena, vill kunna spåra fordonsriktningar, övervaka intrång och prova andra intressanta analysmöjligheter över tid. Ja, då är serverbaserad analys det bättre alternativet, konkluderar Andreas Silvede.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan