SecurityWorldMarket

2023-10-19

Intelligent säkerhetsteknik – Del 4 av 10

Självkalibrerande intelligent videoövervakning – finns det?

IVA Pro har en funktion som kan följa och hålla fast vid en person eller ett fordon i ett område även om objektet hamnar i ett skymt läge. När objektet passerar det skymda läget kan kamerasystemet fortsätta följa det.

IVA Pro har en funktion som kan följa och hålla fast vid en person eller ett fordon i ett område även om objektet hamnar i ett skymt läge. När objektet passerar det skymda läget kan kamerasystemet fortsätta följa det.

Rubrikens fråga är relevant. Det har hänt förr att leverantörer har uppgett att de har intelligenta övervakningslösningar som självkalibrerande. Det har dock inte kunnat beläggas i praktiken.

Så när nu Bosch Security lanserar IVA Pro så kan man vara skeptisk, men företaget verkar har gjort sin läxa genom att mixa historik med framtid.

På Sectech får besökarna chansen att bekanta sig med det som väckte så stor uppmärksamhet på ISC West-mässan i Las Vegas – plattformen Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro).

Det som framför allt attraherade besökarna var att plattformen nu möjliggör självkalibrering av kamerorna och att installationerna därmed förenklas och kommer snabbare i drift.

Fyra applikationer

Kalibreringsverktyget är dock inte menat att användas hur som helst. Övervakningssyftet avgör. Det finns plug-ins för fyra olika typer av övervakningsapplikationer där självkalibrering kan tillämpas.

  • Perimeterövervakning, (IVA Pro Perimeter pack).
  • Trafikövervakning (IVA Pro Traffic pack).
  • Byggnadssäkerhet (IVA Pro Building pack).
  • Intelligent objektspårning (IVA Pro Intelligent Tracking).

IVA Pro levererar

Björn Admeus, försäljningschef för Bosch Security i Norden, som fanns på plats under lanseringen på ISC West i Las Vegas, såg väldigt nöjd ut när han kommenterade paketeringen för självkalibrerad videoanalys.

– Med dessa olika lösningar kan kunder på ett tillförlitligt sätt upptäcka och klassificera objekt och förstå objektrörelser, vilket ger möjligheter att begripa vad som händer och fatta välgrundade beslut vid olika händelser, sa han.

Björn Admeus har dock förståelse för att det finns en skeptism till just självkalibrering av intelligenta kamerasystem och erkänner att både han själv och kollegorna på Bosch var lite skeptiska till hur det här skulle fungera när testade i IVA Pro-lösningen i utomhusmiljö under tid.

– Inte ett enda fellarm kom in. Däremot kunde vi säkert klassificera om det var en person, en bil, en buss eller en lastbil i området vi kunde även hålla fast vid objekt så att de inte försvann ur bild, även om det stod stilla i skymt läge en tid, säger Björn Admeus.

– Vi hade heller inga problem med att se varifrån tillkommande objekt kom ifrån, var de parkerat och hur länge de har stått på samma plats, tillägger han.

Varför har då Bosch Security lyckats med det som så många inte har klarat av? Anders Karlsson säger sig ha en del av svaret.

Gammalt och nytt

– Det som finns i IVA Pro är hela vår historik med IVA videoanalys som vi haft sedan 2016. Det är själva grunden till att vi gör det annorlunda och får det att fungera.

– Ett viktigt exempel på vad som finns kvar från den gamla tiden är en funktionalitet som heter camera trainer och har till uppgift att träna kameror att känna igen specifika föremål. Det var där vi började vi sniffa på inlärning och AI i vår videoanalys. Den funktionen finns alltså kvar i IVA Pro-paketet.

AI kan inte allt

Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security.
Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security.

Anders Karlsson förklarar vidare varför den här mixen mellan gammalt och nytt är bra.

– Att bara använda AI i kameran för att klassificera och hitta olika objekt har sina utmaningar. Algoritmen kan ta fel, missa eller misstolka. Algoritmen är ungefär som ett litet barn. Den behöver lära sig lite, men har svårt att förstå vissa saker. Har den inte sett grejer innan så kommer den att missförstå, säger han.

– Så vi har i IVA Pro mixat AI-klassificeringen med vårt sätt att hitta olika objekt som vi på Bosch tränar själva.

3D-modelleringar

Anders Karlsson pratar skämtsamt om att det finns ”lite hemligheter under huven” från den klassiska IVA-plattformen och exemplifierar.

– Ja, vi kan exempelvis hitta huvuden, vissa objekt som ser ut som vissa saker och som vi jobbat tidigare med. Det kommer från vårt gamla IVA-system och handlar förstås inte om AI, utan mer om att titta på 3D-modelleringar. Hur ser objekten ut och hur kan vi genom att mäta olika storlekar få systemet att tro eller gissa vad det är.

Partners inflytande

Att Bosch Security bestämde sig att satsa på självkalibrerande kameralösningar är helt styrt av de som levererar systemen ut till slutkund.

– I våra kontakter med partners kom vi fram till att det fanns två grupper som representerade helt olika behov. Den första gruppen vill göra så lite konfiguration som möjligt och den andra gruppen vill göra så mycket som möjligt själva. Nu är båda gruppernas behov tillgodosedda, kan man säga.

Nominerad till pris

Snart stundar Sectech (24–25 oktober) och Bosch kommer förstås finnas på plats. Mycket fokus kommer då kretsa kring IVA Pro, särskilt som är den nya AI-plattformen är nominerad till Detektor International Award i klassen Video Surveillance. På kvällen den 24 oktober är det prisceremoni på Säkerhetsbankettens scen.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan