SecurityWorldMarket

2023-10-18

Intelligent säkerhetsteknik – Del 1 av 10

Intelligenta säkerhetssystem – möjligheter, risker och utmaningar

Intelligenta säkerhetssystem samlar in stora mängder data som kan användas för att generera insikter om mönster som kan vara av säkerhetsintresse.

Intelligenta säkerhetssystem samlar in stora mängder data som kan användas för att generera insikter om mönster som kan vara av säkerhetsintresse.

Intelligenta säkerhetssystem förändrar förutsättningarna hur egendom skyddas, både för företag och kritisk infrastruktur. Dessa system integrerar avancerad teknologi och artificiell intelligens (AI) för att övervaka, analysera och reagera på säkerhetsincidenter på ett sätt som tidigare var svårt att föreställa sig.

Intelligent analys blir allt viktigare i olika typer av säkerhetssystem. Med AI-utvecklingen har de intelligenta säkerhetssystemen också blivit mer precisa och tillförlitliga när det gäller att upptäcka, identifiera och avgöra om fysiska åtgärdsinsatser behövs.

Här följer en resumé hur intelligent teknik används i säkerhetssystem.

Möjligheterna

Videoanalys/ansiktsigenkänning: här används avancerad bildanalys och AI för att övervaka videoflöden från säkerhetskameror. De kan känna igen ansikten och identifiera personer baserat på biometriska egenskaper. Det kan i sin tur användas för att säkerställa att endast behöriga personer får tillträde till specifika områden och för att varna för okända eller obehöriga besökare.

Intrångsdetektion: att använda sensorer och AI för att övervaka rörelser i specifika områden är exempel på denna kategori. Här kan intelligensen detektera oönskad eller obehörig aktivitet och generera larm eller varningar i realtid. Dessa system är särskilt användbara för att skydda byggnader och områden när de är obemannade. Här utgör radar- och lidar-tekniken bra exempel.

Passerkontroll med biometrisk autentisering: här nyttjar systemet biometriska data som fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller irisigenkänning för att autentisera användare. Istället för traditionella nycklar eller passerkort kräver de biometrisk identifiering för att bevilja tillträde.

Automatiserade åtgärdsinsatser: med hjälp av AI kan dessa säkerhetssystem identifiera hot och incidenter på ett automatiserat sätt. Till exempel kan de upptäcka inkräktare, brand eller obehörig åtkomst och vidta omedelbara åtgärder som att aktivera larm, stänga av system eller ringa räddningstjänsten. Detta sparar värdefull tid och kan minska risken för skador.

Analys och insikter: intelligenta säkerhetssystem samlar in stora mängder data som kan användas för att generera insikter om mönster som kan vara av säkerhetsintresse. Detta kan hjälpa organisationer att förbättra sitt operativa säkerhetsarbete men också bidra med insikter som går djupare in i kärnverksamheten och som i branschen kallas ”Beyond security”.

Riskerna

De många fördelarna till trots finns det också utmaningar och risker som måste hanteras.

Sårbarhet för cyberattacker: intelligenta säkerhetssystem är anslutna till nätverk och kan vara sårbara för cyberattacker. Om de inte är ordentligt skyddade kan de utgöra en potentiell dörr för hackare att få obehörig åtkomst.

Integritetsfrågor: dessa system samlar in och lagrar ofta stora mängder data, inklusive videoinspelningar. Det kan uppstå integritetsfrågor om hur den insamlade informationen används och vem som har tillgång till den. Organisationer måste följa strikta dataskyddsregler och arbetsrättsliga villkor för att skydda användarnas och de anställdas integritet.

Falsklarm: intelligenta säkerhetssystem är inte undantagna falsklarm, särskilt om AI-algoritmerna inte är tillräckligt tränade eller om miljön är komplex och svårbeskriven.

Kostnader och komplexitet: implementering och underhåll av intelligenta elektroniska säkerhetssystem kan vara kostsamma och kräver teknisk expertis. Små företag och organisationer kan möta utmaningar med att finansiera och administrera sådana system.

Branschens utmaningar

Den gradvisa övergången mot intelligenta elektroniska säkerhetssystem påverkar också säkerhetsbranschen.

Särskilt utmanande kan det sägas vara för traditionella leverantörer. Några av de utmaningar som dessa ställs inför är:

Teknisk know-how: traditionella leverantörer har ofta haft en inriktning på fysiska säkerhetslösningar och har nu behövt utveckla kompetens inom digital teknik och AI. Detta kräver rekrytering av tekniskt kunnig personal och utbildning för att förstå och implementera intelligenta system, något som får anses särskilt utmanande med hänsyn till rådande arbetskraftsbrist i närmast alla sektorer av samhället.

Konkurrens: ökande popularitet kring datorbaserade intelligenta säkerhetssystem utesluter inte att nya aktörer, inklusive etablerade mjukvaruföretag och start-ups, utmanar traditionella leverantörer genom att erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Anpassning av affärsmodeller: traditionella leverantörer har ofta haft en affärsmodell som fokuserar på engångsförsäljning av utrustning och installationstjänster. De har nu varit tvungna att omstrukturera och anpassa sig till prenumerations- och molnbaserade mjukvaruleveranser för att vara konkurrenskraftiga.

Cybersäkerhetshantering: intelligenta säkerhetssystem är sårbara för cyberattacker. Leverantörer måste investera i robusta cybersäkerhetsåtgärder och kunskap för att skydda sina system och kundernas data.

Utmaningar med integrering: att integrera intelligenta säkerhetssystem med befintlig infrastruktur är tekniskt komplicerat och kräver hög anpassningsförmåga. Traditionella leverantörer måste kunna hantera dessa utmaningar med systematik och med tålamod.

Intelligenta säkerhetssystem förändrar förutsättningarna hur egendom skyddas, både för företag och kritisk infrastruktur. Dessa system integrerar avancerad teknologi och artificiell intelligens (AI) för att övervaka, analysera och reagera på säkerhetsincidenter på ett sätt som tidigare var svårt att föreställa sig.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan