SecurityWorldMarket

2021-12-14

Videoövervakning – Del 2 av 7

Självförsörjande kameralösning dokumenterar motorvägsprojekt

Ett stort infrastrukturprojekt för motorvägar pågår för närvarande för att uppgradera från enkel till dubbel körbana mellan Perth och Inverness i Skottland

Ett stort infrastrukturprojekt för motorvägar pågår för närvarande för att uppgradera från enkel till dubbel körbana mellan Perth och Inverness i Skottland

Uppdraget var att videodokumentera ett stort motorvägsprojekt där flera kilometers körbana mellan Perth och Inverness i Skottland ska breddas. Utmaningen var att säkerställa strömförsörjning och wifi.

Lösningen, jo det blev ett vindkraftverk, solcellspanel, powerboxar med laddningsbara batterier och Axis P1448-LE-kameror i torn.

Ett stort infrastrukturprojekt för motorvägar pågår för närvarande för att uppgradera från enkel till dubbel körbana mellan Perth och Inverness i Skottland och på så sätt få ett smidigare trafikflöde. Bolaget MBP vann en upphandling för att ta fram en lösning som kunde dokumentera det pågående arbetet med motorvägen. MBP kontaktade i sin tur Camera Control UK för att skapa övervakningsinfrastrukturen och installera tekniken för att få igång projektet.

Utnyttja förnybar energi

Den första tanken var att installera en dieselgenerator halvvägs längs motorvägssträckan, med kablar som skulle löpa 8 kilometer åt båda hållen för att strömförsörja kamerorna som skulle dokumentera motorvägsarbetet.

– Den här delen av vägen innehåller många kurvor, korsningar och till och med hus i vägen. Det skulle inte vara genomförbart, vi var tvungna att hitta en bättre lösning, säger Martin Naylor, Director på Camera Control UK.

Det var även olämpligt ur ett miljöperspektiv eftersom användning av en dieselgenerator skulle orsaka onödiga föroreningar.

– Efter lite inledande övervägande av olika alternativ insåg vi att det måste vara en ”off-grid”-lösning som skulle inkludera trådlös kommunikation och använda förnybara energikällor för att vara miljövänlig och hållbar på längre sikt, säger Martin Naylor.

Självförsörjande system

Valet föll på en lösning som bestod av Axis nätverkskameror, en power box med laddningsbara batterier, ett vindkraftverk och solcellspanel. Med både vind- och solenergi som utnyttjas, och batterier för att fungera som en nödbackup, kunde teamet utveckla ett helt självförsörjande system som inte kräver någon lokal ström, vilket garanterar 100 procent upptid. Kamerorna som krävdes behövde vara kapabla att producera högupplösta bilder även i svagt ljus. MB Productions ville använda 4K-bilder för att skapa en filmupplevelse. Axis 4K short bullet-kamera var det självklara valet på grund av dess högupplösta bilder och hållbarhet i alla väder och extrema temperaturer.

– Det slutliga systemet använder åtta kraftpaket och åtta torn vid olika viktiga kontaktpunkter längs rutten, med en till två kameror per torn. Axis P1448-LE-kamerorna erbjuder otrolig upplösning, med fjärrzoom och fokus, vilket möjliggör finjustering av de tagna bilderna.

Axis P1448-LE-kamerorna är monterade i torn.
Axis P1448-LE-kamerorna är monterade i torn.

– Utan någon wifi-täckning i området var vi till och med tvungna att installera master för att möjliggöra den oerhört viktiga molnanslutningen som gör Axis nätverkskameror till en så bra lösning för att leverera bilder med otrolig kvalitet med enkel IoT-anslutning, säger Martin Naylor.

En högkvalitativ lösning

Förutom att producera de bilder som krävs har systemet också utformats för att vara intuitivt att använda.

– Videomaterialet skickas till en central övervakningsstation för visning och lagras även i molnet för senare hämtning. Systemet kan fjärrövervakas och styras, med laddnings- och förbrukningsparametrar för varje powerbox som visas för att möjliggöra snabb analys av systemstatus, berättar Carl Staël von Holstein, Industry 4.0 Segment Lead, på Axis Communications.

Noggrann övervakning av systemet möjliggör enkel identifiering av problem som kan påverka elförsörjningen och därmed bildgenerering, såsom solens ändrade position vid olika tider på året eller växande trädlinjer i närheten.

– Det här projektet påvisar hur produkter som vanligen används för säkerhetsändamål också kan vara till stor hjälp vid stora projekt inom såväl industri som offentlig infrastruktur, där hållbarhet, driftsäkerhet och ekonomi är viktiga syften.

En stor framgång

Den färdiga ”time-lapse”-videon kommer att visa arbetsmetoder, visuell dokumentation av framstegen och kan användas för revisionsändamål. Dessutom kommer det att fungera som exempelmaterial för framtida infrastrukturprojekt. Lösningen illustrerar hur det i den moderna världen är möjligt att använda de naturliga elementen för otroliga, innovativa projekt med praktiskt taget noll koldioxidavtryck, menar Martin Naylor som framhåller att man nu kan fånga ”fantastiska” 4K-bilder av det pågående arbetet med A9.

– Camera Control UK har tagit fram en helt grön lösning som ger ström och trådlös anslutning i ett område som saknade båda; en otrolig ingenjörskonst. Axis-kamerorna är mycket robusta och i en helt annan liga, vad gäller kvalitet, än andra vi har sett. Det här projektet har varit en stor framgång, konkluderar Matt Brown, Director, på MB Productions.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan