SecurityWorldMarket

2021-12-17

Videoövervakning – Del 5 av 7

Säkerhetskameran ett multiverktyg för lösningar "beyond security"

Fredrik Pålsson, senior projektledare på ISG Nordic.

Fredrik Pålsson, senior projektledare på ISG Nordic.

Utrycket "beyond security" används ibland för att beskriva möjligheten att använda säkerhetskameror, sensorer och bildanalys för andra syften än säkerhet.

– Jag gillar begreppet "bortom säkerhet", för det beskriver bra vad vi gör och vill erbjuda, säger Fredrik Pålsson, senior projektledare på ISG Nordic.

Ett bra exempel på "beyond security" är att använda samma produkter som finns i säkerhetssystem för att smartare kontrollera och styra fastigheter eller logistik- och industriprocesser. ISG Nordic hör till företagen som tidigt såg potentialen i tekniken som används i säkerhetssystem och möjligheten att använda den för att skapa mervärden.

– Tack vare att vi jobbat med sådan här teknik även inom trafikdetektering och processautomation har vi bra erfarenhet och kan skapa värdefulla läsningar, säger Fredrik Pålsson, senior projektledare på ISG Nordic.

Perfect match

I våras, när de två Lagercrantz Group-bolagen Nordic Alarm och ISG Systems fusionerades bildades ISG Nordic. Jonas Malmgren tillsattes som vd för både ISG Systems och Nordic Alarm i mars 2020 och har tidigare varit affärsområdeschef på Nordic Alarm.

Nordic Alarm var ett starkt varumärke på säkerhetsmarknaden med flera högsäkerhetsobjekt i sin kundportfölj. ISG Systems hade en annan profil då de gjort sig kända för många infrastrukturlösningar där exempelvis intelligent övervakningsteknologin utgör grunden, till exempel när det gäller trafikövervakning. Två högteknologiföretag med olika marknadssegment och som känner varandra bra genom samarbeten – låter som en "perfect match", speciellt för ett säkerhetsföretag som vill växa när det gäller leveranser av lösning som ger värden bortom säkerhet och trygghet.

Avancerad systemintegration

Fredrik Pålsson betonar dock att det finns en del utmaningar när man ska leverera lösningar av olika slag och för olika ändamål. En utmaning är att det finns olika standards att förhålla sig till, beroende på vilken typ av installation eller funktion som ska levereras. Dessutom har kunder ofta en blandning av gammal och ny teknik.

– Därför krävs avancerad systemintegration. En sak är att leverera integrerade säkerhetssystem där vi tar hjälp av vår egenutvecklade plattform Integral eller andra överordnade system. En helt annan sak är det att exempelvis integrera kamerasystemet och kundens produktions- eller logistiksystem, säger han.

Enorm marknad

Det finns många fler byggnader och områden att göra smarta, exempelvis logistikcentraler, industrier och hamnar.
Det finns många fler byggnader och områden att göra smarta, exempelvis logistikcentraler, industrier och hamnar.

En uppenbar trend är digitaliseringen, att allt mer blir uppkopplat. Det handlar inte bara om smarta hem och smarta byggnader, utan också i allt högre grad om smarta städer. Det finns mycket att göra, inte minst för ISG Nordic.

– Det är inte bara kontorsbyggnader som ska göras smartare. Det finns ju många fler byggnader och områden att göra smarta, exempelvis logistikcentraler, industrier, hamnar eller för den delen delar av städer, säger Fredrik Pålsson.

– Det kan handla om att hålla rätt på gods; styra kranar i en hamn; guida lastbilar vid inleverans; varna vid avvikande beteende; övervaka eller automatisera en produktionsprocess; eller följa kundströmmar. I takt med att allt fler enheter och system används och samverkar, växer komplexiteten och behovet av integration ökar, konstaterar han vidare.

Säkerhetsteknik är multifunktionsverktyg

För Fredrik Pålsson är en säkerhetskamera eller en sensor ett multifunktionsverktyg.

– De flesta använder den bara för att bevaka eller detektera, men genom att koppla samman med annan information eller enheter i verksamheten, kan den bidra till flera funktioner, kommenterar han och exemplifierar.

– En kamera som vi har i en trafikkorsning för att detektera trafik, kan också användas för att styra trafikljusen, identifiera felparkering och ge säkerhetsinformation till polisen. Snart gör vi detta inom ramen för så kallade "smart roads", där vi fångar data från fordon och kan kombinera det med annan information för att exempelvis varna vid fara.

Datainsamling

Att samla och analysera data samt tillgängliggöra den blir allt viktigare för systemintegratörer.

– När det förr tog timmar att titta igenom videoband, ger vi nu blixtsnabb tillgänglighet i ett videoklipp var något hände eller ett fel uppstod. Det kan förstås komma till användning som bevismaterial vid brottsutredningar, men också användas för att exempelvis spåra godscontainrar. Här gäller det dock att veta vilken data som är relevant och hur den kan skapa värde. Det krävs en djup förståelse av kundens verksamhet, säger Fredrik Pålsson.

Att filma i en tillverkande process och då även tagga processdata kan också vara en värdefull del i verksamheters lärprocess och förbättringsarbete, menar han vidare.

– Människan hinner oftast inte uppfatta vad som gick fel i en process men kameran kan det. Ibland kan man se saker live, men oftast behöver man titta på inspelat material. Finns då relevant data lagrad på rätt sätt i videosystemet så kan man söka på olika begrepp och få fram precis rätt videosekvenser för att identifiera fel och problem. Här kan man spara mycket stora kostnader, förklarar han vidare.

Nycklarna

Att som ISG Nordic etablera sig som en systemintegratör på marknaden för säkerhet och även som leverantör av lösningar "beyond security" kräver sin kompetens, men hur ska den sammanfattas avslutningsvis?

– Nycklarna till att kunna leverera lösningar "beyond security" är att bemästa avancerad systemintegration samt att samla och använda relevant data på rätt sätt, svarar Fredrik Pålsson avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan