SecurityWorldMarket

2021-12-13

Videoövervakning – Del 1 av 7

Tekniken långt framme – men kompetensen släpar efter

Säkerhetskamerorna blir allt smartare och videoanalysen kan göra bedömningar och fatta beslut men det gäller också att använda den på rätt sätt.

Säkerhetskamerorna blir allt smartare och videoanalysen kan göra bedömningar och fatta beslut men det gäller också att använda den på rätt sätt. Illustration: Pixabay

Säkerhetskamerorna blir allt smartare och videoanalysen kan göra bedömningar och fatta beslut men det gäller också att använda den på rätt sätt.

– Du kan ha en superkamera och en supervideoanalys, men gör du ett dåligt montage kommer det fortfarande strömma in larm. Du måste titta på hela kedjan, säger Andreas J. Österberg, utvecklingschef på Tennotech.

Vad är en intelligent kamera och går det att lita på den? Det var en av frågeställningarna på ett Sectech-seminarium den 28 oktober där ett antal branschexperter diskuterade bland annat hur långt kameratekniken kan ta oss och hur fellarm undviks.

Anders Karlsson, produktspecialist på Bosch Security.
Anders Karlsson, produktspecialist på Bosch Security.

Anders Karlsson, produktspecialist på Bosch Security, menar att säkerhetskameror i dag har många olika syften, till exempel att larma när något händer, vara en sensor för att generera data eller fatta beslut och göra bedömningar. De flesta tillverkare ser inte att en kamera bara ska vara en säkerhetsprodukt, visa en bild och larma.

– Det som används mest i dag vad gäller intelligent videoanalys är att du säger till kamerorna att analysera en scen när någonting rör sig och händer – och då tala om det för användaren. Sedan har vi nästa steg som kommer när kameran själv kan börja fatta fler beslut och lära sig lite mer själv om vad som är normala och onormala scenarier, säger Anders Karlsson.

Rimliga förväntningar

Axis Communications produktchef Niklas Rosell betonar att det finns olika nivåer av intelligens.

Axis Communications produktchef Niklas Rosell.
Axis Communications produktchef Niklas Rosell.

– Första nivån som vi har kommit ganska långt med är att med god säkerhet kunna avgöra om det är bilar eller människor. Nästa steg är att sätta det i sammanhang och förstå konsekvenser och ta beslut och där tror jag inte att vi riktigt är ännu i dag. Vi har nått första nivån med väldigt god precision, men det finns mycket mer att göra, säger han.

Niklas Rosell menar också att även om kamerorna och videoanalysen är bättre i dag jämfört med tidigare så tycker han inte att intelligensen i kamerorna är riktigt redo att ta egna beslut och därför bör man vara lite försiktig med förväntningarna på kamerorna. Vad gäller videoanalys och falsklarm anser han att det är en balansgång mellan kundens krav och förväntningar.

– Det går att göra videoanalys med ytterst hög säkerhet på kortare avstånd och avgöra om det är människor och bilar i en bild, men en kund vill gärna pressa gränsen och se 100 meter bort. Då blir det en svår balansgång, du kan göra det men det blir svårt att hålla det till noll falsklarm, säger Niklas Rosell.

Många installationer funkar bra

Anders Karlsson anser att konventionell videoanalys är tillräckligt bra för att ge få falsklarm i förhållande till de kravspecifikationer och behov som en kund har.

– Det är en ytterst enkel matematisk formel: det är vilket behov du har och vilken riskanalys du gör kontra vad du är beredd att betala per övervakad kvadratmeter, säger han.

Anders Karlsson påpekar också att det alltid kommer att komma oönskade larm oavsett sensor.

– Du kommer att ha missade larm om en väktare ska sitta vid en gränskontroll och titta längs ett stängsel i fyra timmar. Men jag vågar sticka ut hakan och säga att de installationer vi har som är gjorda av installatörer som kan sin videoanalys fungerar. Det är inga problem vid de installationerna, säger han.

Mats B. Adman, vd för Rapid Säkerhet, berättar att företaget har drygt 500 kameror som sitter i tuffa utomhusmiljöer och genererar ungefär 80 000 larm på nio månader.

– Många säger att de filtrerar bort 95 procent av larmen, med då måste man ställa frågan: 95 procent av vadå? En operatörsminut kostar 8 kronor och då vill vi göra viktiga saker.

Mats B. Adman, vd för Rapid Säkerhet.
Mats B. Adman, vd för Rapid Säkerhet.

Mats B. Adman påpekar att det saknas utbildning för installatörer – certifierad CCTV-ingenjör, kom för länge sedan och ser likadant ut i dag, menar han.

– Det finns ingenting i den utbildningen om hur du konfigurerar brandväggar eller intelligent videoanalys, säger han.

Måste höja kompetensen

Andreas J. Österberg, som grundade Nyx Security och som i dag är utvecklingschef på Tennotech, är inne på att det inte bara är videoanalysen i sig utan inte minst hur installationen görs och hur kopplingen in mot en larmcentral sker för att den inte ska drunkna i larm.

– Videoanalysen är superviktig, men från projektering till att det tas emot av operatör – vi pratar för lite om det, säger han.

Mats B. Adman tycker att branschen måste hjälpa till att höja kundernas kompetens.

– Vi har jättemycket krav på larmklasser inom andra saker, men när det gäller kameror är det en djungel och det är de flådigaste broschyrerna och det billigaste priset som många går på, säger han.

Måste underhållas

Andreas J. Österberg, utvecklingschef på Tennotech.
Andreas J. Österberg, utvecklingschef på Tennotech.

Andreas J. Österberg anser att om en kund ersätter en stationär väktare med megafon på ett tak med säkerhetskamera och videoanalys så ska kunden kunna ställa samma krav på kameran som på väktaren.

– När något händer ska det ske en reaktion direkt. Det är inte okej om en väktare hör eller ser att det krossas en ruta och sedan väntar 10 minuter. Då skulle hen få sparken, säger han.

Niklas Rosell skjuter in att det krävs bra hårdvara för att videoanalysen ska fungera bra.

– Det samspelet är oerhört viktigt, man kan inte bara titta på analysen i sig utan man behöver ha bra hårdvara som ger bra möjlighet att se även under svåra ljusförhållanden och liknande. Då har du bra möjlighet att kunna analysera det du ser och få ett bra analysresultat att skicka vidare till larmoperatören som tar emot det, säger han.

Andreas J. Österberg är också mycket noga med att understryka att det inte bara går att montera kameror, trimma videoanalysen och provköra den och sedan tro att allt bara ska fungera.

– Vi har fyra olika årstider. Det betyder att det som är den optimala inställningen i juli inte är den optimala i mitten av november eller januari. Man måste förändra videoanalysen efter förutsättningarna och hela tiden leva med videoanalysen och jobba med installationen. En videoanalys måste hanteras minst fyra gånger per år, säger han.

Saknar standards

Milestone Systems nordiska försäljningschef Christopher Åkesson tycker precis som Mats B. Adman att något liknande de larmklasser som finns inom inbrottslarm borde finnas även för kameror.

– Det finns ingen kompetensmätning för kameror och det saknas en branschstandard på att en kamera och videoanalys har en viss nivå och det finns ingenting som mäter begreppet intelligenta kameror, säger han.

Christopher Åkesson tycker att branschen är skyldig att definiera vissa begrepp. Han ser till exempel massor av uppdateringar i sociala medier om billiga ”AI”-kameror å ena sidan och gnäll om falsklarm å andra sidan.

– Man kanske inte ska förvänta sig att slutkunderna ska ha kunskapen, men branschen behöver ha kunskapen, säger han.

Stor efterfrågan

Gustav Norvik, produktchef på Stanley Security.
Gustav Norvik, produktchef på Stanley Security.

Gustav Norvik, produktchef på Stanley Security, upplever att många av företagets kunder tycker att en klassisk videoanalys fungerar bra i vissa scenarier och situationer. Han håller också med om att standarder vore bra, men att det är komplext eftersom till exempel väderförhållanden kan skilja sig åt.

– Solen står lågt på hösten, löv, snöstorm, dimma – det kan uppstå problem som är säsongsbetonade.

På frågan vad kunderna efterfrågar svarar Anders Karlsson att de fortfarande vill ha det konventionella: att fånga tjuven med kameror. Christoffer Åkesson hänvisar till en undersökning där 300 av Milestones slutkunder i Europa och Mellanöstern har intervjuats och där 84 procent svarar att de inom 24 månader planerar att investera i intelligenta kameror och videoanalys. Framtidsutsikterna är med andra ord goda.

Gustav Norvik ser ”business intelligence” som ett område där det finns en efterfrågan och där kameror kan användas för att samla in data. Ju fler aktörer som kommer in på marknaden, desto fler innovativa lösningar kommer att uppstå, menar han.

Obemannat och ansiktsigenkänning

Milestone Systems nordiska försäljnings-chef Christopher Åkesson.
Milestone Systems nordiska försäljnings-chef Christopher Åkesson.

Christoffer Åkesson pekar på detaljhandeln och att i princip alla större butikskedjor tittar på konceptet med obemannade butiker.

– Då är det en massa teknik som ska in i butiken, det kan vara RFID, det är garanterat videoanalys och då pratar vi nischad videoanalys – inte att detektera en person som hoppar över ett stängsel, utan vi vill veta när någon plockar ett mjölkpaket ur en hylla.

Transportsektorn är en annan intressant marknadsvertikal, liksom företag som ”flyttar lådor”.

– De har någon typ av terminal och vill att lastbilar kommer in vid en viss tidpunkt. Och det är samma sak här. Det är ett sammelsurium av teknik, endast en kamera kommer inte att lösa uppgiften, det är en blandning av olika typer av sensorer, säger Christoffer Åkesson.

Anders Karlsson menar att utvecklingen med öppna plattformar där användaren kan installera egna algoritmer gör att marknaden börjar nå en nivå där det faktiskt finns ett behov som branschen inte har skapat utan att kunderna kommer och har ett behov.

– Det är så många olika leverantörer av mjukvara, system och larmcentraler och ”edge-devices” som kan hantera det att vi nog är ganska nära att nå den här nivån, säger han.

Seminariet avslutades med en intressant diskussion om ansiktsigenkänning där representanter från IMY svarade på frågor. Bland annat berättade IMY att för privata aktörer som vill ha ansiktsigenkänning är principen att det krävs samtycke av alla som en kamera med ansiktsigenkänning filmar – inte bara av de som jobbar på företaget, vill bli igenkända och insläppta utan även alla de som går förbi och fångas av en kamera.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan