SecurityWorldMarket

2021-11-03

Intelligenta säkerhetssystem – Del 3 av 12

Aritech storsatsar på cybersäkerhet

Aritech (som är en del av Carrier) märker av ett ökat behov av cybersäkerhet och deras säkerhetssystem Advisor Advanced med Ultrasync molntjänst är certifierad av franska CNPP för högsta nivån NFa2p standard, 3 shields.

– Vi har lagt jättemycket tid på cybersäkerhet, primärt på utvecklingssidan, säger Stefan Eklund, National Key Account Manager.

Aritech erbjuder ett utbud av passerkontroll, inbrottslarm, videoövervakning, branddetektering och integrerade lösningar och har kontor i alla skandinaviska länder. Under den senaste tiden har företaget sett en större efterfrågan på cybersäkerhet från marknaden än tidigare.

– Det här har vi på Aritech uppfattat ganska tidigt vill jag påstå. Vi har också utvecklat våra produkter och tjänster primärt inom inbrottslarm och integrerade passersystem och sett till att vi har certifieringar för cybersäkerhet, säger Stefan Eklund.

Cyber-certifierade

Kenneth Møhncke, nordisk försäljnings-chef för Carrier Fire & Security.
Kenneth Møhncke, nordisk försäljnings-chef för Carrier Fire & Security.

Aritechs lösning Advisor Advanced med molntjänsten Ultrasync har erhållit den högsta nivån NFa2p standard, 3 shields av det franska Centre National de Prévention et de Protection (CNPP). NFa2pstandarden inkluderar certifiering av robusthet mot cyberattacker.

De tre olika sköldarna (shields) representerar panelen, kommunikationen och produkter, konstaterar Kenneth Møhncke, nordisk försäljningschef för Carrier Fire & Security.

Under pandemin har många arbetat hemifrån och flera stora cyberattacker har fått mycket uppmärksamhet. Bland annat de som drabbade Colonial Pipeline i USA och Coop i Sverige.

– Jag tycker att det kommer mer och mer frågor om cybersäkerhet. Vi har haft vår certifiering i cirka två år och på den svenska marknaden hade vi till en början inte så mycket funderingar och frågor kring cybersäkerhet. Men det är något som skiftat ganska snabbt efter att vi började marknadsföra det – det kommer mer och mer frågor från slutkunden – och det är inte längre bara den fysiska säkerheten som är viktig längre utan det är faktiskt kommunikationen också, säger Stefan Eklund. Frågorna handlar om hur man skyddar sig på bästa sätt.

– Tittar man i vår bransch var det ingen som pratade om det här för fem år sedan, så sett i ett längre perspektiv så är det jättestor skillnad.

Viktigt att alla förstår värdet

Stefan Eklund, National Key Account Manager.
Stefan Eklund, National Key Account Manager.

En viktig del av cybersäkerhet är att hela kedjan håller – allt från tillverkare till installatör och slutkund.

– Installatörerna får information och frågor från bägge håll – från oss och från slutkunderna – men från början var det inte många installatörer som lade så mycket krut på det här, inte förrän det aktualiserades från båda sidor och de var tvungna att ta in informationen, säger Stefan Eklund.

Företaget försöker få installatörerna att förstå värdet med cybersäkerhet.

– Vi har ett jätteviktigt jobb att göra där mot installatörerna, att få dem mer medvetna än vad de är i dag. För på installatörssidan är det många gånger så att de tar fram lösningar på det som efterfrågas. Så vi har en viktig position och ett viktigt jobb att göra där, säger Stefan Eklund.

Företaget upplever att slutkunderna inte är lika benägna att köpa molntjänster för säkerhet som de är att till exempel köpa molntjänster för att hantera sin ekonomi. Men det blir bättre – och det är mindre skepsis gentemot molnbaserade tjänster för säkerhet i dag jämfört med för några år sedan. Och Aritech menar att det är säkrare att ha sin data i molntjänsterna än att lagra den lokalt.

Fjärrtjänster även för mindre kunder

Stefan Eklund anser att fjärraccess har fått en stor acceptans på den svenska marknaden och att efterfrågan har accelererat.

– Det har varit aktuellt på större system länge, men nu gäller det mer och mer för små och mellanstora system också. De vill ju också kunna åtgärda så mycket som möjligt utan att någon ska behöva åka ut på plats. Kanske beroende på den rådande pandemin, men också beroende på att vi har svårt att få tag på tekniker i branschen. Företag som sköter servicen vill kunna spara tid helt enkelt för att kunna utföra service och revisioner, säger han.

Den vanligaste frågan från slutkunderna när det gäller passersystem handlar om ”mobile credentials”.

– Med ”mobile credentials” kan de också kontrollera inbrottslarmet samtidigt i samma system. De får en kontrollerad lösning där användarna bara ska visa sitt kort eller mobil, säger Kenneth Møhncke.

Carrier Fire & Security kommer att satsa mer på smarta byggnader framöver med fokus på att effektivisera och automatisera byggnader.

– Det är dit vi vill komma, för det är något vi kan med våra system. Att gå från tomma kontor till fulla kontor – det blir viktigt att kunna använda detektorer som närvarokontroll och så vidare och därefter styra ventilation och värme eller vad det kan vara för någonting, avslutar Stefan Eklund.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan