Med anledning av det har Detektor TV intervjuat AXIS VD Ray Mauritsson. Om anledningen till att Axis tagit över försäljning och marknadsföring av Canon-produkterna säger han att det fanns ett behov av tydlighet på marknaden.

– Det är inte så lyckat att partners till oss får ena dagen besök av säljare från ena dagen och nästa dag ta emot Canon-folk som vill sälja. Att på det här sättet konkurrera mot varandra är förstås ingen bra idé, säger Ray Mauritsson i intervjun.

Han svarar också på frågor om hur han ser på Axis framtid och ger sin syn på hur han tror att marknaden kommer att utvecklas framöver.Förutom den korta webb-TV-intervjun, som är på engelska, kommer en längre intervju att publiceras i nummer nr 5/2016 av Detektor Scandinavia (på svenska) och i Detektor International nr 4/2016.