SecurityWorldMarket

Media

Detektor International

Detektor International

Detektor International er et fagblad for hele verdens sikkerhetsmarked. Tyngdepunktet ligger allikevel innen det europeiske markedet. Detektor International er garantert et bra media for å markedsføre nye og innovative produkter og tjenester i et globalt perspektiv.

Detektor International har i løpet av noen år etablert seg sterkt på verdensmarkedet. Bladet kommer ut 2 ganger per år og det redaksjonelle innholdet er fokusert på det globale sikkerhetsmarkedet. Det kan være nye sikkerhetstekniske produkter, systemer og tjenester, samt internasjonale næringslivsnyheter.
Dessuten overværer Detektor International aktuelle sikkerhetsmesser fra alle verdensdeler med reportasjer, produktnyheter og bilder. 

Les mer

Detektor Scandinavia

Detektor Scandinavia

Detektor Scandinavia utgis i Norge, Sverige samt Danmark og befester sin stilling som Skandinavias ledende fagblad innen sikkerhetsteknikk.
Detektor har vært utgitt siden 1989 og kommer ut 4 ganger per år.
Innholdet i Detektor er fokusert på sikkerhetsmarkedet. Det være seg nye produkter og tekniske systemer, samt bedriftsnyheter. I tillegg dekker Detektor aktuelle sikkerhetsmesser både i inn- og utland. Tyngdepunktet av ineholde ligger i Sverige, men bladet inneholder også mange nyheter og trender fra utlandet. I hvert nummer presenteres dessuten en oversikt over en spesiell produktgruppe,hvor relevante tekniske beskrivelser angis.

Les mer

SecurityWorldMarket.com

SecurityWorldMarket.com

SecurityWorldMarket.com er Skandinavias ledende nyhetsportal for sikkerhetsindustrien. Portalen er unik som knutepunkt for kommunikasjon og informasjon, ikke bare i Skandinavia, men også internationalt. Siden starten i 1998 har portalen raskt utviklet seg til å bli den dominerende informasjonskanalen for sikkerhet.

Les mer


Leverandører
Tilbake til toppen