För att få ett helhetsintryck av säkerhetsmässan intervjuade Detektor TV Magazine projektchefen för evenemanget, ledande företrädare för branschorganisationer, media och en nybliven ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.

Frågor om hur mässan var, om vilka speciella trender som var framträdande och vad som satte sin prägel på evenemanget besvarades av Magnus Eriksson (Stockholmsmässan), Urban Doverholt (Swesec), Torbjörn Ferndahl (Säkerhetsbranschen), Annika Brändström (SSF), Lennart Alexandrie (AR Media International) samt Kristina Axén Olin (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle).