Nokas kommer att ha 17 000 anställda och omsätta 8 miljarder kronor om förvärvet går igenom. Heine Wang tycker att den norska och svenska säkerhetsmarknaden är relativt lika och att den största skillnaden är att den svenska är dubbelt så stor.

– Jag tror att man är lite mer pragmatisk i Sverige, vi har många typer av väktare, skyddsvakter, vi har väpnade väktare. I Norge diskuterar man om vi ska ha väpnad polis, så det är väldigt olika spelregler rent politiskt men basbehovet är detsamma, säger han.

På frågan om vad som är den största trenden just nu svarar han kameror och intelligent videoanalys.

– Och självklart fysisk säkerhet runt infrastruktur; det blir viktigare och viktigare att säkra infrastruktur i alla länder och vi ser att det är ett stort politiskt fokusområde som gör samhället tryggare.

Nokas största utmaning är enligt Heine Wang att få tag på och behålla anställda.

– Här i Sverige går ju ekonomin bra. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och ta vara på folket.