Vanderbilt har satsat hårt på att bygga upp sitt varumärke i Europa efter förvärvet av Siemens Security Products. Joe Grillo säger att det har gått bra och Vanderbilt har mer än fördubblat budgeten för marknadsföring jämfört med när Siemens ägde verksamheten.

Joe Grillo ser ett flertal aktuella trender på marknaden.

– Det pågår en hel del diskussion om effekterna av utbudet av molnbaserade produkter och tjänster till kunder, den fortsatta ökande påverkan som IT-avdelningar har, liksom IP-baserade produkters ökade inflytande jämfört med gamla analoga produkter, samt öppna standarder. De är de främsta drivkrafterna och saker som vi ser i branschen i dag, säger han.

Joe Grillo tror att den fysiska säkerhetsmarknaden kommer att växa och troligen konsolideras allt mer.

– De trender som jag nämner kommer att göra att olika produkter får större genomslag: som molnbaserade produkter, trådlösa produkter och IP:s påverkan på dessa produkter, säger han.

Joe Grillo påpekar också att Internet of Things är mycket mer tillämpligt för bostäder och hem och att Vanderbilt inte riktar sig mot dessa marknader.

– Det finns en IP, eller kanske snarare IT-aspekt av det men jag tror verkligen att företagen som inriktar sig på de marknaderna har ett mycket större intresse av IoT än vad vi har, säger han.