Detektor TV Magazine har intervjuat Kettil Stenberg, som är mycket nöjd med sitt första år i Sverige.

– Vår försäljningen är över 30 procent i jämförelse med tidigare år, säger han och framhåller den växande avtalsportföljen och ökande lönsamheten.

I övrigt berättar han om de förändringar som Stanley Security har arbetat med under 2015 samt sin syn på trender, så som Internet of Things.