– Vi tror att nästa revolution i branschen kommer att handla om videoanalys och artificiell intelligens, säger Mahesh Saptharishi.

Han tror också att branschen kan dra nytta av de patent som Avigilon har i sin portfölj i dag.

– Det kommer att finnas andra i branschen – våra konkurrenter – som är intresserade av att se detta i sina egna produkter och vi vill uppmuntra det och vårt patentlicensprogram kommer att vara en viktig del av det.

I slutet av 2014 förvärvade Avigilon Object Video och alla dess patent. Många företag var bekymrade över vad Avigilon skulle göra med tanke på hur aggressivt Object Video agerade.

– Jag tror att branschen i stort uppskattar vårt patentprogram, dess struktur och nyttan det erbjuder, så jag tror att detta är mycket positivt för branschen och inte något som man behöver oroa sig för, säger Mahesh Saptharishi.

En längre intervju med Mahesh Saptharishi har publicerats i facktidningen Detektor.