Dels presenterte han en helhetlig modell for kriminalitetsforebygging brukt på kriminalitetsformen terrorisme under tittelen ”Forebygging av terrorisme – et helhetlig perspektiv”. Tore Bjørgos andre programpunkt hadde tittelen ”Hva påvirker terroristers beslutningsprosesser og målutvelgelse?”, med undertittelen ”Hva som ledet fram mot terrorangrepene 22. juli 2011”.

Tore fortalte her om hvilke faktorer, omstendigheter og begrensninger som påvirket A.B. Breiviks handlingsvalg, og hvordan han startet med å vurdere rundt 50 mulige angrepsmål og endte opp med å angripe to: Regjeringskvartalet og Utøya.