– Det är en stor utmaning att behålla vår tillväxt på 40 eller 50 procent varje år. Vi har ett stort produktutbud och måste betrakta marknaden som fragmentarisk och hitta rätt produkter för varje nischmarknad, säger han.