SecurityWorldMarket

2019-11-21

Molnlösningar och integration – Del 3 av 6

Videoövervakning som tjänst oavsett val av kamerafabrikat

Mikael Borbély, försäljningschef på Corepixel

Mikael Borbély, försäljningschef på Corepixel

Att sälja säkerhet som en tjänst har gått trögt. Med introduktionen av Eagle Eye Networks plattform ska dock utvecklingen sätta fart i Sverige, menar den svenska distributören Corepixel.

– Det här är ett unikt koncept som gör det snabbt och smidigt för installationsföretag att erbjuda videoövervakning som tjänst via en säker molnlösning, säger Mikael Borbély försäljningschef på Corepixel.

En av de stora fördelarna med Eagle

Eyes lösning – Eagle Eye Cloud VMS – är att den baseras på en helt öppen plattform som gör att kamerafabrikatet inte spelar någon roll.

– Kamerafabrikatet är inget problem, om det inte skulle vara kompatibelt så ordnar Eagle Eye till så att kameran fungerar till bryggan.

Just öppenheten är ett av skälen till att Eagle Eye Cloud VMS nominerats till årets upplaga av Detektor International Award, vars priscermoni hålls på Säkerhetsbanketten som arrangeras i anslutning av första Sectech-dagen på Stockholmsmässan den 19 november.

Säkerhet som driftkostnad

Corepixel samarbetar med ett nätverk av teknikpartners för att kunna leverera en färdig lösning som motsvarar kundernas behov och individuella mål med kamerabevakningen.

– Det handlar om att göra videosäkerheten enklare, både för leverantörer och slutkunder. Det traditionella sättet att leverera kamerasystem präglas av komplexitet och är ofta en utmaning att hantera, för att inte tala om hur kostsamt det är. Att sälja videoövervakning som tjänst innebär att kunden bara betalar för det den använder, säger Mikael Borbély.

– Eagle Eyes molnbaserade VMS-lösning innebär skalbarhet och att man utifrån kundens individuella behov enklare kan erbjuda det som kunden faktiskt efterfrågar och att kunden i sin tur bara betalar för de tjänster som beställningen avser.

Mikael Borbély framhåller också att försäljning av kamerasystem i tjänsteform går från att vara en investering till en driftkostnad, vilket är betydligt enklare för kunden och därmed kan påskynda säkerhetsinstallationen.

Framtidssäkrar installationsföretag

När det gäller installationsföretag arbetar de ofta med en produktorienterad affärsmodell, där man tar betalt för utrustningen samt debiterar timpenning för installation.

– Många har naturligtvis också en portfölj med serviceavtal som debiteras på årsbasis. Men med en tjänsteorienterad affärsmodell kan man serva kunden bättre samtidigt som man bygger på sin serviceportfölj så att företagets cashflow säkras över tid, säger Mikael Borbély.

– Man kan nog säga att utvecklingen är enydig, vill man framtidssäkra företaget bör man hitta en tjänstebaserad affärsmodell som fungerar. Och med vårt Eagle Eye-koncept finns en bra grund att utgå ifrån.

Unik öppenhet

Eagle Eye Networks är ett amerikanskt bolag som efter framgångar på sin hemmamarknad satsar på Europa. Corepixel fick distributionsavtalet för Sverige, vilket Mikael Borbély är mycket glad över.

– Absolut, deras koncept ligger helt rätt i tiden. Med de senaste moderna nätverks- och molnteknologierna förenklar vi användningen av säkerhetskameror och vi gör kamerasystemen mer tillgängliga och mer robusta. Vi eliminerar en enorm mängd huvudvärk för såväl installationsföretag som slutkunder genom att lägga allt i molnet och ta hand om det.

Öppen plattform ger kompabilitet

Vad kan man då göra via plattformen, vad är dess huvudsakliga fördelar?

– Med Eagle Eye Security Camera VMS kan våra kunder distribuera analyser på en kamera eller flera kameror utan att installera programvara eller köpa större servrar. Allt görs i molnet på våra servrar, svarar Mikael Borbély samtidigt som han upprepar den mest unika aspekten när det gäller Eagle Eye.

– Visst finns andra VMS-molnlösningar, men Eagle Eye-lösningen bygger på en helt öppen plattform som pratar med vilket kameramärke som helst, vilket gör det lätt att ansluta befintliga kameror i ett objekt. Här är de unika. Därutöver finns en mängd intelligenta funktioner som hela tiden fylls på med nya analysalgoritmer.

– Lägg därtill en uppsjö av produkter för olika lösningar där man kan lagra både lokalt och i molnet, säger han.

Cybersäkerhet viktigt

Molnlösningarna var länge något som betraktades med skepsis av säkerhetsbranschens aktörer. Framför allt på grund av säkerhetsaspekter. Det har släppt nu. Men hur säkert är Eagle Eye Cloud VMS?

– Det är mycket säkerhet. I bryggan är kameranätet separerat från Wan-nätet som är kopplat mot routern. Även om du skulle koppla ur en kamera och koppla in en dator så kommer du ingenstans. Det finns inga öppna publika portar, sedan är kommunikationen till molnet krypterad. Och även när användaren loggar in avkrävs säker autentisering.

Konservatism har bromsat

Även om Mikael Borbély framhåller Eagle Eye-plattformens många fördelar och de mervärden som tillförs marknadens återförsäljare och slutkunder så medger han att det går väldigt långsamt att sälja in en produkt som baseras på att man kör en tjänsteorienterad affärsmodell.

– Visst är det så. Det finns en stark konservatism. Vi kan ju inte ändra allt för mycket på det. Men vi ser också att allt fler börjar vakna och att något håller på att hända, säger han.

En bromsande faktor, enligt Mikael Borbély, är att många inte vet hur de skall erbjuda tjänsten,

– Därför har vi beslutat att underlätta processen genom att inte bara sälja produkterna utan också erbjuda alla företag en paketerad lösning som är färdig. Det innebär att våra partners kan hyra allt av oss för att i sin tur hyra ut det till slutkund med påslag och serviceavtal. Vi hoppas det ska minska tröskeln för våra kunder och att videoövervakning som tjänst kan etableras på allvar.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan