SecurityWorldMarket

2024-03-08

Perimetersäkerhet – Del 5 av 8

”Vi måste ta ett större ansvar för att utbilda slutanvändarna”

Drönare utgör ett växande intrångshot.

Drönare utgör ett växande intrångshot.

Som vd för Securitas Technology leder Niclas Gustafsson Sveriges största leverantör av tekniklösningar för fysisk säkerhet som tillika är marknadsledare när det gäller elektroniskt perimeterskydd.

– Med dagens avancerade tekniklösningar går vi mot en utveckling där vi skapar kundvärden genom effektivisering av kundernas säkerhet, säger han.

Securitas är en av världens största säkerhetsföretag – främst genom sin bevakningsverksamhet. Via förvärvet av Stanley Security och bildandet av Securitas Technology är bolaget numera också en världsledande säkerhetsintegratör. Med det sagt är det närmast självklart att Securitas-koncernen också är den globalt ledande helhetsleverantören när det gäller perimetersäkerhet.

Bred erfarenhet

Niclas Gustafsson, vd för Securitas Technology i Sverige.
Niclas Gustafsson, vd för Securitas Technology i Sverige.

Niclas Gustafsson har en bred erfarenhet i säkerhetsbranschen inom såväl slutkundsledet (Luftfartsverket) som konsult- (Security Mind) och leverantörsledet, där han haft ledande befattningar i Falck Security, Milsec och G4S innan han 2015 landade i rollen som försäljnings- och marknadsdirektör för Stanley Security.

Nu är Stanley Security fusionerad i Securitas-koncernen under namnet Securitas Technology. I juli 2023 utsågs Niclas Gustafsson till verksamhetens vd i Sverige.

Säkerhetstekniken allt bättre

Perimetersäkerhet har alltid varit en utmaning för leverantörer av elektroniska säkerhetssystem. Utomhusmiljöns väder, vind, djur och natur kan trigga onödiga larm som kräver hantering och kan orsaka kostsamma väktarutryckningar. De senaste årens teknikutveckling har dock medverkat till stora förbättringar. Med hjälp av AI och annan ny teknik kan dagens säkerhetslösningar med precision skilja på skarpa incidenter och miljörelaterade händelser på ett sätt som inte var möjligt förut.

– En utmaning för oss på Securitas Technology är att nå ut med vår kunskap om hur dagens tekniklösningar kan bidra till ett proaktivt säkerhetsarbete, säger Niclas Gustafsson.

Teknik och väktare

Den alltmer avancerade tekniken möjliggör ett mer rationellt säkerhetsarbete, då den exempelvis kan ersätta stationär personal. Niclas Gustafsson tror dock inte att behovet av väktare kommer att minska.

– Att rationalisera är för mig att skapa kundvärde, vilket innefattar kostnadsoptimering. Självklart kan en organisations utökade teknikanvändning medföra besparingar när det gäller kostnader för stationära eller ronderande väktare, men generellt ser vi inte att efterfrågan på väktartjänster minskar, säger han.

– Däremot ser jag förändringar när det gäller krav på kompetens och profil och hur Securitas ”onboardar” nya väktare. Här kan exempelvis enklare remote-hantering av säkerhetssystem ingå, tillägger Niclas Gustafsson som också poängterar att med allt fler säkerhetssystem kommer också behovet av utryckningsväktare att bestå eller öka.

Proaktivt skydd av luftrummet

Den elektroniska perimeterövervakningen består vanligen av en teknikmix. Det upptäckande skyddet kan innefatta allt från stängsel- och marklarm till lidar-detektorer, värmekameror, radar och intelligenta nätverkskameror för att ge några exempel. Securitas Technology har dock inte nöjt sig med att bara erbjuda teknikbaserade tjänster för områdesövervakning på marknivå. Med antidrönarsystemet Validrone kan Securitas Technology också skydda intrång i luftrummet.

– Hotet från luften är på riktigt. Med Validrone har vi tagit fram en mycket kostnadseffektiv lösning som kan detektera och 3D-positionera drönare på ett avstånd på upp till 2 kilometer. Dessutom kan piloten positioneras och därmed konfronteras av väktare, kommenterar Niclas Gustafsson.

Avvaktan trots intresse

Intresset för antidrönarsystemet är stort, men marknaden är ändå avvaktande, vilket oroar Niclas Gustafsson.

– Allt fler inser drönarhotet och därför finns ett stort intresse från exempelvis flygplatser, hamnar, uppräkningscentraler och myndigheter av många slag.

– Tyvärr finns en avvaktan när det gäller att använda tekniken. Det är som om något allvarligt måste hända först och det är precis vad vi vill undvika. Antidrönarteknik och mycket annan ny teknik kan göra stor skillnad i det förebyggande säkerhetsarbetet, men många gånger går inte budskapet fram förrän något har hänt.

Utbilda med data

Kunskapsbristen är inte kundernas fel. Det ankommer på säkerhetsbranschens leverantörsled att öka kompetensen i slutkundsledet när det gäller nyttan med tekniken, enligt Niclas Gustafsson.

– Vi måste ta ett större ansvar för att utbilda slutanvändarna om hur hotbilderna ser ut och vad dagens tekniklösningar kan åstadkomma. Vi har varit för dåliga här, säger han självkritiskt.

Niclas Gustafsson menar att det bästa sättet att utbilda kunderna är att använda tydliga fakta för att beskriva teknikens möjligheter och att presentera verklighetens hotbilder med data.

– När vi satte upp en antenn i Göteborg och skannade av drönartrafiken blev det en rejäl ögonöppnare för säkerhetsansvariga. De insåg hur många okända drönare som gjorde olagliga överflygningar i luftrummet kring deras verksamhet och vilken nytta ett antidrönarsystem kan göra.

Informationskampanj

Mot den bakgrunden ska nu Securitas Technology satsa hårt på en informationskampanj i syfte att utbilda slutkunderna, vare sig det handlar om nyttan med antidrönarteknik, AI-driven kamerabevakning eller andra lösningar för ett mer proaktivt säkerhetsarbete.

– Dagens tekniklösningar har så många fördelar. Men någon måste tala om det, säger Niclas Gustafsson avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan