SecurityWorldMarket

2019-02-26

Inbrottslarm – Trender & visioner

Inbrottslarmsystemens framtid i en digitaliserad värld

Inbrottslarm har stått i skuggan av framförallt videoövervakning de senaste åren men även passerkontroll växer snabbare. Har inbrottslarmsystem en framtid när allt blir uppkopplat och tar VMS-systemen över centralapparatens funktion som kärnan i säkerhetssystemen? Detektor har gjort en djupdykning för att se vad som händer med inbrottslarmen.

Integration är kanske den största trenden inom inbrottslarm. Slutkunden vill gärna ha en plattform för sitt säkerhetssystem och ofta är inbrottslarmsystemet integrerat med passersystemet.

– Sedan hakar man på säkerhetskameror och i vissa fall kör man automation också. Att göra det möjligt att integrera med andra system är den genomgående trenden. Du kanske inte utvecklar allting själv, men du ser till så att det finns öppna gränssnitt så att de som vill integrera kan göra det, säger Holger Müller, Country Sales Manager för Vanderbilt.

Inbrottslarmen har blivit mer komplexa genom integrationen. Hannes Lind är tjänsteutvecklare på SOS Alarm och menar att skalskydd och inbrottslarm förr ofta lades på hyresgästen att fixa själv.

– I dag tror jag att fastighetsägarna tar större ansvar. Fastigheten har ett större värde och man ser till mer än bara vad som finns i fastigheten, det vill säga att fastigheten i sig ska skyddas också, säger han.

Integration ger utmaningar

Ökad integration ställer också nya krav, en installatör behöver inte bara vara bra på att installera ett inbrottslarm utan också veta hur en dörrmiljö fungerar och kanske koppla ihop inbrottlarmsystemet med KNX-systemet.

Sten Olsson är affärsutvecklingschef på Addsecure och påpekar att den ökade integrationen ställer högre krav på säkerheten och det är viktigt att fundera på vem som tar helhetsansvar. Med många olika leverantörer inblandade i leveransen kan det vara svårt att få en överblick och olika installatörer kanske också har olika krav och kunskap om hur de olika enheterna som kopplas upp bör säkras.

Enligt IHS Markit innehöll en fjärdedel av alla inbrottslarm som såldes globalt 2017 någon typ av videoverifikation och det är något som har ökat mycket de senaste åren.

– Ett larmsystem ska inte bara vara reaktivt – det vill säga skicka ett larm när någon har brutit sig in – utan det ska skickas larm i ett tidigt skede när någon är på väg eller misstänks göra någonting, säger Hannes Lind.

Sten Olsson anser att branschen går mot mer molnlösningar och längst ner i värdekedjan mot do it yourself-lösningar där användaren kanske nöjer sig med att ha sin åtgärd i en app i telefonen.

– Tittar vi längre upp i värdekedjan ser vi att ARC:er (larmcentraler) nu börjat leverera helhetslösningar inklusive hårdvara till en månadsbetalning, säger han.

MobilappI dag förväntar sig många kunder att de själva ska kunna kontrollera sitt inbrottslarmsystem.


Få förändringar

Enligt John Väyrynen, operativ chef för Teletec i Sverige, har det inte hänt så mycket på tekniksidan de senaste 5–10 åren vad gäller kommersiella inbrottslarm, i alla fall inte jämfört med kameraövervakning och hemlarm.

– Integrerade lösningar är visserligen en förändring och en annan sak vi ser är att trådlös teknik accepteras mer och mer även för företag. De drar nytta av de trådlösa möjligheterna, både för detektorer utomhus och med bildverifiering för att kunna koppla upp till larmcentral och verifiera vad som händer i ett tidigt skede, säger han.

Holger Müller menar att det i princip inte hänt någonting med konventionella inbrottslarmsystem under 20 år.

– Det som har förändrats är kommunikationen, vi har gått från uppringda PSTN-system till att allt är IP i dag, säger han. Hannes Lind menar att de största förändringarna har att göra med frågor kring kryptering och åtkomst till larmsystemen. Det finns många säkrare och snabbare sätt att skicka larmen i dag.

– Många kör VPN-tunnlar och vissa tittar på att skicka larm i Tetranätet – det vill säga i det krypterade digitalradionätet, säger han.

Paketförsäljning vanligare

Inbrottslarmen består precis som tidigare av en centralapparat och sedan byggs det på med olika typer av detektorer, kanske passerkontroll och larmverifiering med hjälp av kameror, som antingen skickas till larmcentral eller som kunden kan få direkt i en app.

– Marknaden och kunderna går allt mer mot smarta lösningar, där ett larmsystem inte bara används för inbrott utan för att styra flera olika funktioner i fastigheten eller det egna hemmet, säger Sten Olsson. På detektorfronten har det inte hänt så jättemycket rent tekniskt: det är PIR-detektorer, kombidetektorer, linjedetektorer, magnetkontakter, branddetektorer, glaskrossdetektorer och antimaskdetektorer.

– Det som har förändrats är att det säljs mer paketlösningar i dag. Tillverkare av panelen eller själva inbrottslarmsystemet levererar detektorerna i paket, tidigare såg vi många fler säljande aktörer som specialiserade sig på detektorer, säger Sten Olsson.

Hannes Lind påpekar att larmcentralerna inte är så intresserade av vilka typer av detektorer som används utan vad det är för typ av larmsändare som ska förmedla informationen, hur larmsändaren kommer att bete sig, på vilket sätt informationen ska skicka och vad det är för information.

Kundernas förväntningar

Fjärraccess, användarvänlighet och att säkra kommunikationen har blivit avgörande faktorer för inbrottslarmsystem i ett digitalt samhälle. I dag förväntar sig många kunder att de själva ska kunna kontrollera sitt inbrottslarmsystem via en app när som helst och det ska vara så enkelt som möjligt. De vill kunna se bilder och inte vara helt utlämnade till installatören eller larmcentralen.

Hannes Lind menar att det inte finns samma tålamod och framförhållning i dag som tidigare.

– Kunder har blivit invaggade i ett köpbeteende där man kan beställa saker på dagen och tror att det ska vara klart och uppsatt i morgon. Inbrottslarm är visserligen inte raketforskning, men det är samtidigt inte jätteenkelt, det finns saker och ting som behöver lösas, säger han.

Sten Olsson, Addsecure, Hannes Lind, SOS Alarm, Holger Müller, Vanderbilt och John Väyrynen, Teletec.
Sten Olsson, affärsutvecklingschef på Addsecure, Hannes Lind, tjänsteutvecklare på SOS Alarm, Holger Müller, Country Sales Manager för Vanderbilt och John Väyrynen, operativ chef för Teletec.

Mer kommunikation
En markant skillnad mot tidigare är hur inbrottslarmsystemen kommunicerar, ofta används två överföringsvägar: en via IP och en med GPRS. Larmsändaren skickar inte bara larm till en larmcentral utan till många olika intressenter. Installatören kommunicerar med systemet för att programmera och administrera det, liksom användaren.

– Installatören som projekterat och byggt anläggningen är mån om att behålla kunden och ha hand om serviceavtalet och vill därför se till att anläggningen är i topptrim hela tiden. Det kan till exempel handla om när det dags att byta batterier eller om det är problem med någon magnetkontakt, säger Hannes Lind.

John Väyrynen menar att termen övervakad larmöverföring har satt sig i ryggraden hos branschens aktörer under de 3–4 senaste åren. Samtidigt är det en stor andel larm som inte är övervakade och där kunden inte är medveten om att larmet inte fungerar.

Sten Olsson berättar om en amerikansk studie som visar att upp till 20 procent av larmen av typen do it yourself-hantering som är uppkopplade mot en åtgärd i själva verket inte fungerar.

– Många tar också säkerheten för given, att det inte går att hacka systemet och så vidare och där ser jag att det finns en okunskap om vilka risker detta innebär, säger han.

Färre oönskade larm

Att säkra larmkommunikationen har blivit allt viktigare i takt med IP-fieringen och uppkomsten av molntjänster. I dag har ofta informationen större värde än hårdvaran.

– 95 procent av alla system vi säljer inom inbrottslarm i dag använder molntjänster på ett eller annat vis. Anledningen till det är att installatören ska kunna hantera sina system, han behöver inte åka ut till objektet och sitta där och programmera, det går att göra från vilken plats som helst och samma sak gäller för användaren, säger Holger Müller.

Kommunikationen är också något som kan påverka antalet oönskade larm.

– Ofta är det en problematik med anläggningar som tappar mot GPRS, det vill säga 3G-nätet, och det genererar i sin tur mycket tekniska fellarm. Ett svajigt telefonnät och tilltro till att man har bättre täckning än man har kan ställa till det, säger Hannes Lind. Kameraverifiering har hjälpt hanteringen av oönskade larm och sparar tid.

– Problem med oönskade larm ligger mycket på handhavandefel. Vi pratar mycket med larmcentraler och vår uppfattning är att bildverifiering hjälper dem väldigt mycket med att tvätta bort en del av de oönskade larmen säger John Väyrynen.

Slår kamerorna ut larmen?

I dag är det inte längre självklart att inbrottslarmets centralapparat är kärnan i ett säkerhetssystem. VMSsystem har blivit allt viktigare och säkerhetskamerorna kan användas till många olika saker.

Holger Müller tror att konventionella IR-detektorer kommer att leva kvar ett tag, men att kameror kommer att ta över allt mer av inbrottslarmets funktioner.

– I dagsläget är det centralapparaten som knyter ihop alla funktioner, men med tanke på att kamerorna är så avancerade redan i dag med ansiktsigenkänning och rörelselarm och liknande så tror jag att de kan ta över inom 5–10 år. Den som först kommer med ett system som har inbrottslarmfunktion helt och enbart med bild ... det blir häftigt och jag tror att det kommer att lossna på marknaden om någon vågar ta steget, säger han och tillägger att mindre anläggningar som kontor inte behöver VMS-system.

Hannes Lind tror att traditionella inbrottslarm kommer att leva kvar om fem år men att det kommer att vara en billig och enkel produkt som går att köpa på Clas Ohlsson.

– Företag med högre krav kommer att se på inbrottslarm som en del av något större men man ska inte heller förbise de smarta produkterna. Alla produkter som Alexa och Siri – som integreras i smart home-produkterna – det är också en form av inbrottslarm på sikt, säger han.

Värdet försvinner inte

John Väyrynen menar att det krävs mycket kunskap och ingenjörskap för att få ihop allt i en lösning under ett VMS och att utvecklingen kanske inte riktigt är där ännu men att det i framtiden är möjligt med en gemensam plattform.

Sten Olsson tror inte att själva inbrottslarmhanteringen eller dess värde försvinner med kamera- och VMS-systemen.

– Jag tror att en kamera är en av alla detektorer som kopplas mot inbrottslarmsystem och att bildanalys kommer att bli en viktig del av traditionella inbrottssystem framöver. Oavsett enhet (detektor) är det av största vikt att kommunikationen är övervakad och säkrad, avslutar han.


Leverantörer
Till toppen av sidan