SecurityWorldMarket

2020-02-12

Serverfri ANPR-lösning

Intelligent Traffic Management Suite är namnet på det omfattande utbudet av ANPR-baserade intelligenta lösningar för trafikledning från Hanwha Techwin.

Hanwha Techwin har utökat sitt utbud av intelligenta trafikledningslösningar i och med lanseringen av en mycket kostnadseffektiv serverfri ANPR.

Med kamera-till-kamera och IP-kommunikationsteknik möjliggörs att upp till fyra Wisenet ANPR-kameror, (en huvudkamera och tre slavenheter) samtidigt kan ta upp och sända data till ett lämpligt användargränssnitt. Med en kraftfull kretsuppsättning och enkel konfiguration kan lösningen med serverfri ANPR ta bilder av registreringsskyltar på fordon som rör sig med upp till 50 kilometer i timmen med 95 procent noggrannhet. Lösningen är utformad för att erbjuda en prisvärd inbyggd lösning för parkeringsplatser, bensinstationer och små bostadsområden med flera in-och utfarter samt vid passager och vägar.

En serverfri ANPR-kamera ger möjligheten att automatiskt hålla uppsikt över hur upp till 1000 vitlistade bilar rör sig genom passager via kamerareläutgångar, samt att få värdefull information för hantering av parkeringsplatser såsom tillbringad tid och beläggningsgrad, utan att behöva bekosta installation för att köra programmet på en server.

En API finns tillgänglig för systemintegratörer vilket möjliggör för ANPR-lösningen att integreras med programvara och system från tredje part.

Intelligent Traffic Management Suite är namnet på det omfattande utbudet av ANPR-baserade intelligenta lösningar för trafikledning som Hanwha Techwin har utvecklat i samarbete med de analytiska experterna FF Group. Förutom lösningar med serverfria och enskilda ANPR-kameror innehåller serien även en registreringsskyltlösning på server vid hantering av stora områden och molnbaserade alternativ för flera platser och kameror.

– Sammantaget ger dessa ANPR-lösningar tillgångskontroll av parkeringsplatser för affärsapplikationer samt storskaliga storstadsbyggda system som gör det möjligt för lokala myndigheter att hålla människor säkra, upprätthålla parkeringsregler och upptäcka andra trafikförseelser, säger Uri Guterman , chef för Product & Marketing för Hanwha Techwin Europe,

– Den viktigaste fördelen med den djupa integrationen av FF Groups analys med våra Wisenet-kameror är att användarna kan distribuera en mycket effektiv ANPR-lösning utan att behöva utvärdera den myriad av specialistanalyslösningar som finns på marknaden..


Leverantörer
Till toppen av sidan