SecurityWorldMarket

2023-10-20

Sectech-diskussion om molnet

Den 24 oktober klockan 10.30 äger den första paneldiskussionen på Sectech rum. Där ska företrädare för den fysiska säkerhetssektorn tala om molnet och om vilka krav som bör ställas på molntjänster.

Molntjänster är en av de stora megatrenderna på marknaden för fysisk säkerhet. Men vad är molnet för någonting egentligen? Hur bör vi definiera molnet? Vilka grundläggande krav bör ställas på en molntjänst ur ett säkerhetsperspektiv? På vilket sätt kommer molntjänsterna förändra säkerhetsmarknaden? Vilka säkerhetskrav bör ställas på molnet? Det är exempel på frågor som ska ställas av moderatorn Markus Lahtinen till panelen som består av Robert Stenlund, Securitas Technology, Naofal Ouazzani, SSF Stöldskyddsföreningen, Christer Wiberg, Iloq, Fredrik Rylander, Axis Communications och Mikael Rydergren från Salto Systems.

För info och anmälan: För fackfolk i säkerhetsbranschen är såväl entré till Sectech-utställningen som till seminariets paneldiskussioner och presentationer helt kostnadsfria. Allt som krävs för att komma in på Sectech är besöksanmälan till utställningen och därefter deltagaranmälan till seminarierna.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan