14-15 oktober 2025, Stockholmsmässan, Älvsjö, Sverige

Gå till Sectech Norge 2025

Seminarier

Om säkerhetsteknikens möjligheter och branschens utmaningar

På Sectech är det inte bara säkerhetsutställningen som tilldrar sig intresse. Här finns också ett starkt seminarieprogram med presentationer och paneldiskussioner där aktuella frågor kring säkerhetsbranschens tekniksektor och dess trender står i fokus.

Under Sectech 2023 var det AI, molntjänster, ansiktsavläsning och öppna system som togs upp och allt knöts ihop av moderatorn Markus Lahtinen.

Information om seminarieprogrammet för 2025 kommer senare.

Program från 2023

24 oktober
Programpunkt 1 09:15 - 09:40  |  24 oktober
Status och globala trender på marknaden för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm

Hur stora är marknaderna för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm? Vilka faktorer driver tillväxten och hur konsoliderad är den globala marknaden? Vad är den sammansatta marknadsandelen för de stora tillverkarna? Vilken påverkan kan komponentbrist, skyhöga energipriser och skenande inflation ha?

Slutsatserna i den här presentationen baseras på den uppdaterade Memoori-rapporten "The physical security business 2022 to 2027".

Talare: James McHale, marknadsanalytiker, VD och grundare av Memoori.

James McHale
James McHale

Presentationen hålls på engelska.

Programpunkt 2 09:50 - 10:20  |  24 oktober
Intervjun – möt ”den okända” Axis-grundaren

Axis är pionjären inom IP-videoövervakning och ett stycke svensk industrihistoria. De flesta i säkerhetsbranschen ser Martin Gren och den framlidna Mikael Karlsson som företagets grundare, men det finns en tredje person. På Sectech intervjuas Keith Bloodworth som ingick i originaltrion som grundade Axis. Senare grundade han CNL Software.

Talare: Markus Lahtinen, Keith Bloodworth, medgrundare av Axis Communications och grundare av CNL Software.

Markus Lahtinen
Markus Lahtinen
Keith Bloodworth
Keith Bloodworth

Presentationen hålls på engelska.

Programpunkt 3 10:30 - 11:10  |  24 oktober
Vad är molnet för något och vilka grundläggande krav bör ställas på en molntjänst?

Molntjänster är en av de stora megatrenderna på marknaden för fysisk säkerhet. Men vad är molnet för någonting egentligen? Hur bör vi definiera molnet? Vilka grundläggande krav bör ställas på en molntjänst ur ett säkerhetsperspektiv? På vilket sätt kommer molntjänsterna förändra säkerhetsmarknaden? Vilka säkerhetskrav bör ställas på molnet?

Det är några frågorna som ställs till panelen.

Paneldeltagare: Robert Stenlund, Operation Manager SECaaS, Securitas Technology, Naofal Ouazzani, CTO, SSF Stöldskyddsföreningen, Christer Wiberg, Country Manager Sweden, Iloq, Fredrik Rylander, Key Account Manager, Axis Communications och Mikael Rydergren, Product Specialist, Salto Systems.

Robert Stenlund
Robert Stenlund
Naofal Ouazzani
Naofal Ouazzani
Christer Wiberg
Christer Wiberg
Fredrik Rylander
Fredrik Rylander
Mikael Rydergren
Mikael Rydergren
Programpunkt 4 11:20 - 12:00  |  24 oktober
Öppna system – hur definieras de och hur viktiga är de?

Öppna plattformar förenklar och banar vägen för integration och ger integratörer valfrihet att selektera ändamålsenliga komponenter för att optimera säkerhetssystemets funktionalitet utifrån aktuella och långsiktiga kundbehov. Förespråkare framhåller framför allt att med öppna system slipper slutkunden bli ”inlåst” i en säkerhetslösning och i ett fabrikat under lång tid.

Men vad är ett öppet system egentligen? Och hur öppna är de system som används idag? Och hur viktigt är det egentligen med öppna system? Kan det finnas rationella skäl att välja ett ”single source system”, det vill säga en proprietär lösning för passerkontroll eller kamerabevakning, med motiveringen att fabrikatets alla delar är designade för fungera optimalt tillsammans?

Det är några centrala frågor i den här paneldiskussionen.

Paneldeltagare: Robert Jansson, Director of sales Nordics, East Europe and South Africa, Stid Security, Håkan Björkman, Country Manager – Sweden Gallagher, Erik Nord, Head of Sales XaaS, Acre Security, Kettil Stenberg, Chief Technology Officer (CTO), Securitas Technology Europe, Andreas Glansborg, VD, Addici Security & Technology och Stefan Aimer, VD, SystemHouse Solutions.

Robert Jansson
Robert Jansson
Håkan Björkman
Håkan Björkman
Erik Nord
Erik Nord
Kettil Stenberg
Kettil Stenberg
Andreas Glansborg
Andreas Glansborg
Stefan Aimer
Stefan Aimer
Programpunkt 5 13:10 - 13:40  |  24 oktober
Om ansiktet som integritetssäker ID-bärare för passersystem

Vince Gaydarzhiev, grundare av det mångfaldigt prisbelönade Kalifornien-företaget Alcatraz AI, ska berätta om hur man med The Rock hittade en egen väg att använda ansiktet som ID-bärare för personlig passerkontroll.

Det var under sin tid i teamet som utvecklade Apple FaceID som Vince Gaydarzhiev fick idén till ansiktsautentisering för passerkontroll. I den här presentationen ska han förklara hur ansiktsautentisering skiljer sig från ansiktsigenkänning samt varför han menar att the Rock erbjuder en snabb, friktionsfri och säker passerkontroll utan att inkräkta på människors behov av skyddad personlig integritet och på vilka grunder han hävdar att lösningen lever upp till GDPR-kraven.

Vince kommer också ge sin syn på hur han ser på trenderna när det gäller säkerhetssystem baserade på biometri i allmänhet och ansiktsavläsning i synnerhet.

Talare: Vince Gaydarzhiev, grundare av Alcatraz AI.

Vince Gaydarzhiev
Vince Gaydarzhiev

Presentationen hålls på engelska.

Programpunkt 6 13:50 - 14:30  |  24 oktober
Integritetsvänlig säkerhetsteknik – hur tillåten är den egentligen?

Integritetsmyndigheten (IMY) har till uppgift att värna människors personliga integritet och ska därför se över efterlevnad av såväl GDPR som kamerabevakningslagen. Myndigheten har vid flera tillfällen framfört att de välkomnar integritetsvänlig teknik, men hur är det i praktiken?

Har integritetsvänlig teknik premierats vid tillståndsgivning? Har befintlig integritetsvänlig teknik företrädesrätt när man bedömer tillstånd för exempelvis kamerabevakningssystem eller biometri-baserad passerkontroll i företag, myndigheter, kommun och stat?

Paneldeltagare: Jenny Bård, Enhetschef, IMY, Andreas Silvede, Account Executive, Nordic & Baltic Countries, Genetec, Thomas Fernström, Regional Manager Nordics, Exertis Security och Kettil Stenberg, Chief Technology Officer (CTO), Securitas Technology Europe.

Jenny Bård
Jenny Bård
Andreas Silvede
Andreas Silvede
Thomas Fernström
Thomas Fernström
Kettil Stenberg
Kettil Stenberg
Programpunkt 7 14:40 - 15:20  |  24 oktober
Hur har AI med ML och DL påverkat intelligent kamerabevakning i praktiken?

Med AI:s intåg har Deep Learning (DL) och Machine Learning (ML) förändrat villkoren för intelligent kamerabevakning. Men vilka funktionella landvinningar har AI-tekniken inneburit i praktiken? Och hur kompetent är branschen när det gäller att tillvarata AI-teknikens möjligheter och optimera precision och funktion i sina kamerasystem för att tillgodose kundernas behov?

Andra frågor som lyfts fram är problemen med onödiga larm, vad som orsakar dem och hur branschen ska komma till rätta med dem. Här ställs också frågan hur självkalibrerande dagens intelligenta kamerasystem kan vara.

Slutligen ställs frågan om kameror med inbyggd analys är att föredra framför lösningar där videoanalysen är serverbaserad. När och under vilka förutsättningar är respektive teknik mest lämpad?

Paneldeltagare: Christopher Åkesson, Sales Manager Nordics, Milestone, Anders Karlsson, Product manager Video Nordic & Baltic, Bosch Security, Gustav Norvik, Product Category Manager Video, Securitas Technology, Mats B Adman, VD, Rapid Säkerhet, Jimmy Ek, Sales Manager, Axis Communications.

Christopher Åkesson
Christopher Åkesson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Gustav Norvik
Gustav Norvik
Mats B Adman
Mats B Adman
Jimmy Ek
Jimmy Ek
25 oktober
Programpunkt 8 09:15 - 09:40  |  25 oktober
Cybersäkerhet i smarta kommersiella byggnader

Marknadsundersökningsföretaget Memooris rapport "Cybersäkerhet i smarta kommersiella byggnader 2022 till 2027" ger en bild av den globala marknaden för cybersäkerhetsprogramvara, hårdvara och tjänster inom kommersiella fastigheter. Hur stor är marknaden för hårdvara, mjukvara och tjänster för cybersäkerhet? Hur är den uppbyggd? Vilka är de främsta drivkrafterna och utmaningarna för tillväxt? Var har övergången till mer distansarbete och den accelererade pushen för digital transformation avsett för marknaden.

Vilken typ av aktörer utgör försörjningskedjan? Det här är några av frågorna som tas upp i presentationen.

Talare: James McHale, marknadsanalytiker, VD och grundare av Memoori.

James McHale
James McHale

Presentationen hålls på engelska.

Programpunkt 9 09:50 - 10:30  |  25 oktober
Beyond Security - hur kan säkerhetsteknik skapa mervärden i smarta byggnader?

Tekniken som är tillgänglig för säkerhetsbranschens leverantörer kan erbjuda så mycket mer än att bara upptäcka brott och identifiera förövare. Smart teknik kan bidra till effektivisering av arbetsflöden och energianvändning, vilket leder till ökad lönsamhet och hållbarhet.

Frågor paneldeltagarna ställs inför handlar om var tekniken finns. Var finns de stora värdena och vad kan vi förvänta oss av morgondagens smarta byggnader och städer? Hur är säkerhetsbranschen positionerad och prioriterad i detta marknadssegment? Vad erbjuder säkerhetsföretag idag? Vilka värden – utöver säkerhet – kan säkerhetsbranschen tillföra marknaden för smarta byggnader och smarta städer? Vad ska branschens företag göra för att tidigt engagera sig i upphandlingar när det kommer till projekt inom smarta byggnader och städer?

Paneldeltagare: Christopher Åkesson, Sales Manager Nordics, Milestone, Jonas Adlergård, Sales Manager Nordic Region, Johnson Controls, Gottfrid Seidevall, VD, Bravida Säkerhet, Fredrik Sidhagen, CEO, RCO Security Group, Kristina Madolova, Architect & Engineering Manager, Axis Communications.

Christopher Åkesson
Christopher Åkesson
Jonas Adlergård
Jonas Adlergård
Gottfrid Seidevall
Gottfrid Seidevall
Fredrik Sidhagen
Fredrik Sidhagen
Kristina Madolova
Kristina Madolova
Programpunkt 10 10:40 - 11:10  |  25 oktober
Hur ska branschens leveranser av fysiska säkerhetssystem cybersäkras?

De nätverksbaserade säkerhetssystemen har gett många fördelar, men hur kan branschens tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer bidra till att levererade fysiska säkerhetssystem inte öppnar dörren för cyberattacker? Har branschen rätt kompetens för att möta cyberhotet? Vilka vägar finns det för utbildning och kompetensutveckling inom detta område? Och hur ska slutkunderna kunna bedöma leverantörernas kompetens inom cybersäkerhet? Vilka regler och standarder finns, och vilka certifieringar ska de begära vid val av produkter eller leverantörer av till exempel uppkopplade accesssystem eller kameraövervakningssystem? Hur ska kunderna veta vilka leverantörer de kan lita på?

Paneldeltagare: Kenneth Møhncke, Nordic Sales Director Aritech, Anders Karlsson, Product manager Videosystems Nordic & Baltic, Bosch Security, Krister Tånneryd, Chief Operating Officer, AddSecure, Per Majak, Director Nordics, Nexus, Per Klingvall, Rådgivningschef, SSF Stöldskyddsföreningen.

Kenneth Møhncke
Kenneth Møhncke
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Krister Tånneryd
Krister Tånneryd
Per Majak
Per Majak
Per Klingvall
Per Klingvall
Programpunkt 11 11:20 - 12:00  |  25 oktober
Uppfyller branschens teknikleveranser kraven i Säkerhetsskyddslagen och EU-direktiven NIS2 och CER?

NIS2 syftar till att framtvinga åtgärder för att skapa en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och CER ska stärka kritiska entiteters motståndskraft. Lever passersystemen och andra säkerhetssystem upp till dessa krav som från och med oktober 2024 ska börja tillämpas inom ramen för svensk och övriga EU-länders lagstiftning?

ID- och passerkontroll är ett exempel på områden som anses särskilt utsatta för identitetsstölder, enligt Enisa – EU-ländernas cybersäkerhetsorgan – och som verkligen omfattas av NIS-direktivet . NIS-direktivet handlar nämligen om hur identitetsinformation förvaras och skyddas.

NIS-och CER-direktivens krav ska implementeras för att förbättra systemens resistens mot identitetsstöld. NIS-direktivet handlar nämligen om hur identitetsinformation förvaras och skyddas.

Vad kan tillverkare och integratörer göra för att medverka till att lösningar för ID-hantering och passerkontroll uppfyller kraven? Hur ska kunderna veta att den levererade lösningen lever upp till kraven? Och hur är kompetensen hos konsulterna som ska lotsa dem rätt?

Paneldiskussionen syftar till att belysa vad Säkerhetsskyddslagen och EU-direktiven NIS2 och CER innebär för krav på leveranser av säkerhetssystem.

Paneldeltagare: Mirka Storm, Regional Sales Manager Stid Security, Fredrik Martinsson, Head of Security, Seriline, Rickard Buske, Head of Security, Kronans Säkerhet, Lars Kornbek, Managing Director, Vitani och Daniel Hjort, Director Marketing, Strategic Business Unit, Nexus Group.

Mirka Storm
Mirka Storm
Fredrik Martinsson
Fredrik Martinsson
Rickard Buske
Rickard Buske
Lars Kornbek
Lars Kornbek
Daniel Hjort
Daniel Hjort

Foto av Rickard Buske taget av Juliana Wolf Garcindo.

Programpunkt 12 13:10 - 13:50  |  25 oktober
Security-as-Service – hur långt framskriden är säkerhetsbranschens transformation?

Marknaden för teknikinstallationer för fysisk säkerhet domineras fortfarande av en affärsmodell av produktförsäljning. Kunden betalar för den tekniska utrustningen samt för tiden (timmarna) det tar för att få den på plats. Den enda abonnemangstjänst som tecknas är ett eventuellt serviceavtal där en årlig besiktning och tillgång till jour vid problem med säkerhetssystemet ingår.

Med dagens skalbara och datainsamlande system med intelligent analysmjukvara skapas förutsättningar för mer proaktiva säkerhetslösningar som också kan erbjuda nya kostnadseffektiva värdeadderande tjänster. De kan väsentligen bidra till förbättrad kostnads- och driftseffektivitet samt ökad hållbarhet.

Med molnlösningar slipper kunden investera i egen infrastruktur och får istället en driftkostnad där leverantören endast debiterar en abonnemangskostnad för de tjänster kunden använder.

Hur långt gången är Security-as-Service (SECaaS) i Sverige? Vad erbjuder leverantörerna idag? Vad är de vanligaste tjänsterna? Och hur ser kunderna på det, hur kan tjänstebaserade erbjudande konkurrera vid offentliga upphandlingar?

Paneldeltagare: Jacob Glimhed, Sales development manager SECaaS, Securitas Technology, Johan Holmström, Expert, Digjourney, Jeanette Lesslie Wikström, Managing Director, Säkerhetsbranschen.

Jacob Glimhed
Jacob Glimhed
Johan Holmström
Johan Holmström
Jeanette Lesslie Wikström
Jeanette Lesslie Wikström
Programpunkt 13 14:00 - 14:40  |  25 oktober
Är Sveriges säkerhetssystem säkrade när 2G och 3G har fasats ut 2025?

Teknikskiftet från 2G- och 3G-näten har inletts och i slutet av 2025 förväntas de vara helt utfasade. Säkerhetssystem med 2G- eller 3G-kommunikation kan då upphöra att fungera. Då nedsläckningen är pågående och sker successivt finns risk för att kommunikationen i säkerhetssystem med 2G eller 3G tappar sin kommunikation lång innan utfasningen är komplett.

Hur går nedsläckningsprocessen, vad är status nu? Hur ser säkerhetsbranschens aktörer på utmaningen att uppdatera kommunikationen i landets säkerhetssystem.? Vad görs och vad kan göras för att säkerställa kommunikationen i landets säkerhetssystem.

Paneldeltagare: Sten Olsson, Chief Corporate Development Officer, AddSecure, Ingemar Spångberg, Business Development Director, CSL, Robert Liljeström, Expert, Techsverige, Jeanette Lesslie Wikström, Managing Director, Säkerhetsbranschen, Peter Sääv, Expert, SSF Stöldskyddsföreningen, Hannes Lind, produktägare säkerhet, SOS Alarm.

Sten Olsson
Sten Olsson
Ingemar Spångberg
Ingemar Spångberg
Robert Liljeström
Robert Liljeström
Jeanette Lesslie Wikström
Jeanette Lesslie Wikström
Peter Sääv
Peter Sääv
Hannes Lind
Hannes Lind
Programpunkt 14 14:50 - 15:30  |  25 oktober
Perimeterövervakning – om effektiv upptäckt av intrång utan att utlösa onödiga larm

Perimeterövervakning är en stark tillväxtmarknad. Utbudet av teknik som används för perimeterövervakning är brett. Radar, IP-kameror, värmekameror, Lidar (3D-laser) och fiberoptiska sensorer är exempel. Framför allt har utvecklingen inom intelligent analysmjukvara, machine learning och deep learning möjliggjort ett lyft för tillförlitligheten och precisionen i systemen.

Paneldeltagarna diskuterar statusen på dagens olika säkerhetssystem, hur smart är tekniken och hur kan onödiga larm undvikas utan avkall samtidigt erbjuda system, vars känslighet med precision detekterar riktiga hot? Vilka teknologier som fungerar bäst i perimeterapplikationer och vad vi kan förvänta oss av framtidens säkerhetssystem.

Självklart kommer panelen inkludera hotet från drönare och hur man ska hantera det.

Paneldeltagare: Gustav Norvik, Product Category Manager Video, Securitas Technology, Frederick Jacobs, Managing Director, Secure360, Mark Cosgrave, Divisional Director, Optex, Lars Hansson, Key Account Manager, Axis Communications, Matt Wills, Technical Business Development Manager, Gallagher Security och Anders Berken, Produktchef, SOS Alarm.

Gustav Norvik
Gustav Norvik
Frederick Jacobs
Frederick Jacobs
Mark Cosgrave
Mark Cosgrave
Lars Hansson
Lars Hansson
Matt Wills
Matt Wills
Anders Berken
Anders Berken

Presentationen hålls på engelska.