14-15 oktober 2025, Stockholmsmässan, Älvsjö, Sverige

Gå till Sectech Norge 2025

Open Forum

Sectech Open Forum – säkerhetsleverantörernas arena

Ett komplement till utställningen och seminarierna på Sectech som ger möjligheter för utställare att presentera intressanta branschorienterade ämnen.

Presentationer från 2023

24 oktober
10:00 - 10:30
Ny teknik kompletterar kameraövervakning – låt LiDAR detektera och avbryta tidigt

Exertis Security (som tidigare hette AB Corepixel) är en Nordens mest kompetenta distributör och designer av kamerabaserade systemlösningar. Utbudet har nu byggts ut med roterande laser. 3D LiDAR som tekniken kallas har flera användningsområden men har visat sig särskilt intressant som alternativ där man inte kan, får eller vill använda sig av CCTV.

Vi lever dessutom i en värld där det blir mer och mer intressant att så tidigt som möjligt detektera personer samt avgöra om hen är behörig eller är på väg att orsaka skada. Här kan en kombination av LiDAR detektorer och ljus/ljud påslag bli det mest kostnadseffektiva för att rädda både egendom och liv. Kom och se på flera förslag i ett nytt 3D perspektiv från Exertis Security och Accur8Vision.

Talare: Thomas Fernström, regionansvarig och 3D-profet, Exertis Security.

13:00 - 13:30
Convenient mobile access management with Idesco ID

Mobile phone-mediated access and supporting services - like updating readers using a phone - continue rapidly changing access control.

Area Sales Manager Ari Rossi will tell how Idesco ID mobile access solutions are being enhanced with service options to ease management and distribution of large numbers of users' mobile credentials from one's own access control system.

At Sectech, we will also launch new Idesco portal that makes administering mobile access credentials even more convenient. Ari will also highlight Idesco's other newest products and services, including Mobile Coder; designed for reader configuration in the field using a mobile phone.

Speaker: Ari Rossi, Area Sales Manager, Idesco.

Presentationen hålls på engelska.

14:00 - 14:30
Fysisk och elektronisk säkerhet måste gå mer ihop – men vem ansvarar för vad?

När säkerhetssystemen blir allt mer uppkopplade behöver fysisk- och IT-säkerhetsavdelningarna kommunicera (mera) och leverantörerna behöver ha kunskap om IT-säkerhet.

Securitas Technologys erfarenhet och stora kundbas inom fysisk säkerhet har gett oss möjlighet att genomföra tekniska GAP-analyser av befintlig fysisk teknik, såsom passersystem, brandsystem, larmsystem, och kamerasystem på flertal företag inom olika branscher. Genom dessa analyser har vi sett utmaningar som kan påverka både säkerheten och den operativa effektiviteten hos organisationer.

Vem ansvarar egentligen för vad?

Dessa insikter kommer vi prata om och ge en glimt på hur vi kan trygga era implementerade enheter och applikationer i nätverket. Vad NIS2 innebär i korthet och hur det påverkar ansvaret. Behöver du som fysisk säkerhetsansvarig förstå vad NIS2 innebär?

Talare: Gustav Norvik, Product Category Manager Video, Securitas Technology, och Daniel Ridderton, senior security advisor, Securitas Technology.

25 oktober
13:00 - 13:30
Convenient mobile access management with Idesco ID

Mobile phone-mediated access and supporting services - like updating readers using a phone - continue rapidly changing access control.

Area Sales Manager Ari Rossi will tell how Idesco ID mobile access solutions are being enhanced with service options to ease management and distribution of large numbers of users' mobile credentials from one's own access control system.

At Sectech, we will also launch new Idesco portal that makes administering mobile access credentials even more convenient. Ari will also highlight Idesco's other newest products and services, including Mobile Coder; designed for reader configuration in the field using a mobile phone.

Speaker: Ari Rossi, Area Sales Manager, Idesco.

Presentationen hålls på engelska.