SecurityWorldMarket

2023-10-11

SECaaS och säkerhetsbranschens transformation diskuteras på Sectech

Johan Holmström, en av grundarna bakom Dualtech IT, vill nu stötta säkerhetsbranschens företag när det gäller transformationen för att möta kraven som kommer med digitaliseringen.

Säkerhetsbranschen är under förändring. Utvecklingen går mot tjänstefiering av systemleveranserna och påskyndas av den intelligenta och skalbara teknikens möjligheter. Men hur går transformationen och hur ska den gå till?  Det är frågor som ligger till grund för en paneldiskussion på Stockholmsmässan i samband med Sectech den 25 oktober.

Marknaden för teknikinstallationer för fysisk säkerhet domineras fortfarande av en affärsmodell baserad på produktförsäljning. Kunden betalar för den tekniska utrustningen samt för tiden (timmarna) det tar för att få den på plats. Den enda abonnemangstjänst som tecknas är ett eventuellt serviceavtal där en årlig besiktning och tillgång till jour vid problem med säkerhetssystemet ingår.

Molnlösningar pådrivande

Med dagens datainsamlande system med intelligent analysmjukvara skapas förutsättningar för mer proaktiva säkerhetslösningar som också kan erbjuda nya kostnadseffektiva värdeadderande tjänster. De kan väsentligen bidra till förbättrad kostnads- och driftseffektivitet samt ökad hållbarhet.

Med molnlösningar slipper kunden investera i egen infrastruktur och får istället en driftkostnad där leverantören endast debiterar en abonnemangskostnad för de tjänster kunden använder.

Tre paneldeltagare

Hur långt gången är Security-as-Service (SECaaS) i Sverige? Vad erbjuder leverantörerna idag? Vad är de vanligaste tjänsterna? Och hur ser kunderna på det, hur kan tjänstebaserade erbjudande konkurrera vid offentliga upphandlingar?

Det är frågor som kommer ställas till panelen. En av deltagarna är Jacob Glimhed, Sales Development Manager för affärsområdet SECaaS på Securitas Technology, som ska delge sina erfarenheter och insikter om nyttan med att erbjuda säkerhet som tjänst. Här finns också Jeanette Lesslie Wikström, vd, Säkerhetsbranschen som ska ge sin syn på behovet av transformation hos säkerhetsleverantörerna i allmänhet och medlemsföretagen i synnerhet.

Digitaliseringsexpert med branscherfarenhet

Den tredje paneldeltagaren är Johan Holmström. Han var en av grundarna till Dualtech IT, som utvecklade lösningar för säker digital larmkommunikation och sedermera blev uppköpta av Addsecure. Numera är Johan Holmström konsult och jobbar för Digjourney och har blickat tillbaka på den resa som Dualtech IT gjorde i säkerhetsbranswchen och fått ett nytt perspektiv.

– Vi utforskade digitaliseringen och lärde oss efter resans gång. Misstagen kostade förlorad tid och i dagens snabbrörliga värld är tid dyrbar, säger han till tidningen Detektor 3/2023.

– Jag fick en insikt om varför vår resa såg ut som den gjorde och varför så många företag fortfarande kämpar med sin digitalisering och inte riktigt når fram.

Nu vill han hjälpa företag i branschen att göra processen på ett bättre sätt.

– Ja, vi vill stötta säkerhetsbranschens företag i att på ett strukturerat sätt ta vara på möjligheterna som ges. Därför ska det bli spännande att delta i paneldiskussionen, kommenterar han avslutningsvis.

Fotnot:För fackfolk i säkerhetsbranschen är såväl entré till Sectech-utställningen som seminarierna helt kostnadsfria. Allt som krävs för att komma in på Sectech är anmälan till utställningen och därefter registrering till seminarierna.Leverantörer
Till toppen av sidan