SecurityWorldMarket

2022-11-15

Precise växer men lönsamhetsproblemen består

I sin delårsrapport för perioden juli till september 2022 redovisar biometriföretaget Precise en ökning av nettoomsättningen till 18,8 miljoner kronor (16,9), men med sjunkande lönsamhet.

EBITDA uppgick till -1,8 miljoner kronor (1,0) och rörelseresultatet blev - 7,3 miljoner kronor (-3,0). Periodens resultat uppgick till -7,4 miljoner kronor (-2,9). Resultat per aktie uppgick till -0,2 kronor (-0,1) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 miljoner kronor (-2,4).

För hela delårsperioden, januari till september ser det bättre ut. Nettoomsättningen uppgick till 71,7 miljoner kronor (55,9) och EBITDA uppgick till 3,1 miljoner kronor (0,2). Rörelseresultatet landade på -12,3 miljoner kronor (-11,4) och periodens resultat uppgick till -12,9 miljoner kronor (-11,0).

Resultat per aktie uppgick till -0,3 kronor (-0,3) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 miljoner kronor (-4,6).Leverantörer
Till toppen av sidan